VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức giảm trừ gia cảnh mới năm 2020 được điều chỉnh như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mức giảm trừ gia cảnh mới năm 2020 được điều chỉnh như thế nào?

Trong quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh mới được chỉnh theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xác định nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như thế nào?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ năm 2020 được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới

Hướng dẫn đáng lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020

Các trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cụ thể, theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân thì mức giảm trừ gia cảnh mới được chỉnh tăng lên cụ thể như sau:

Một là, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng.

Hai là, mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, người nộp thuế sẽ được tính từ thời điểm ngày 01/01/2020 khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM