VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tàu chở hóa chất chuyên dùng có phải nộp thuế GTGT?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tàu chở hóa chất chuyên dùng có phải nộp thuế GTGT?

Tổng cục Hải quan có Công văn số 2358/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) tàu chở dầu/hóa chất TM Hải Hà 818 tại tờ khai số 103111733430/A11 ngày 16/1/2020 không thuộc danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được.

Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý thực hiện theo tiêu chí nào?

Chính sách thuế GTGT đối với thiết bị phục vụ nông nghiệp?

Thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng đất nặn học sinh là bao nhiêu?

Có được hoàn thuế GTGT mặt hàng gỗ xuất khẩu sang nước thứ ba?

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2703/CVHH/2020 ngày 27/3/2020 của Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà  xử lý thuế GTGT tàu chở dầu/hóa chất TM Hải Hà 818 tại tờ khai số 103111733430/A11 ngày 16/1/2020 không thuộc danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được. Trả lời những vấn đề mà Công ty này băn khoăn, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2358/TCHQ-TXNK để giải đáp những vấn đề liên quan. Cụ thể:

Theo Tổng cục Hải quan, Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, căn cứ phụ lục I Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1676/BKHĐT-KTCN ngày 16/3/2020 thì: “Về việc xác định tàu chở dầu, hóa chất không thuộc danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6790/BKHĐT-KTCN ngày 26/9/2018 gửi Công ty.

Qua rà soát cho thấy trong quá trình xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 chưa có cơ quan/đơn vị nào đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đóng được tàu dầu/hóa chất, do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ tổng hợp mặt hàng tàu chở dầu/hóa chất vào danh mục các phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được. ”

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hiện nay, loại tàu dầu/hóa chất không thuộc Danh mục các phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM