VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thời hạn luân chuyển vị trí công tác của công chức Tổng cục Thuế

Từ ngày 19/4/2019, quy định mới thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại Tổng cục Thuế

Thời hạn luân chuyển vị trí công tác của công chức Tổng cục Thuế

Nội dung này được quy định cụ thể tại Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính về Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử tại Việt Nam

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Hỗ trợ đúng, trúng đối tượng

Theo Quyết định số 686/QĐ-BTC, từ ngày 19/4/2019, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại Tổng cục Thuế như sau:

Trong đó, thời gian chuyển đổi vị trí công tác công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế chuyển đổi vị trí công tác là 3 năm; Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sn và xây dựng cơ bản của ngành tại cơ quan thuế các cấp là 3-5 năm/

Đối với công chức quản lý thuế tại các Đội thuế liên phường, xã; cán bộ quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác; Công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế...; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuế; công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ không quy định thời gian chuyển đổi vị trí công tác.

Quy định này có sự thay đổi so với Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác cần định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính (thời hạn chuyển đổi lcủa các vị trí trên trước đây từ  2 năm -3 năm tùy vị trí).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM