VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh được thực hiện thế nào?

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh được thực hiện thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7413/TCHQ-GSQL trả lời Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về xử lý thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

Hoàn thiện quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

06 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3209/TCg-SNPL ngày 09/10/2020 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phản ánh vướng mắc trong việc xử lý thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Trả lời những vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7413/TCHQ-GSQL để giải đáp. Cụ thể, đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ cảng dỡ hàng, đến cảng đích ghi trên vận đơn, Tổng Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập, quy định tại khoản 29, Điều 1, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính). 

Về người khai hải quan, thì hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền thực hiện. 

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cảng đích ghi trên vận đơn đến cửa khẩu xuất, Công ty thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định tại khoản 29, Điều 1, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính). 

Về người khai hải quan, là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa thực hiện. 

Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn căn cứ vào các quy định nêu trên để triển khai thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM