VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng đất nặn học sinh là bao nhiêu?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng đất nặn học sinh là bao nhiêu?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6001/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh.

Có được hoàn thuế GTGT mặt hàng gỗ xuất khẩu sang nước thứ ba?

Sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê nước ngoài có phải chịu thế GTGT?

Trường hợp nào nhập khẩu thiết bị chuyên dùng trong y tế được áp dụng thuế GTGT 5%?

Bộ Tài chính trả lời cử tri về kiến nghị khấu trừ thuế GTGT đối với đạm Urê

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 001/TCHQ/2020 ngày 27/08/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh.

Trả lời những vấn đề mà Công ty này băn khoăn, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6001/TCHQ-TXNK để giải đáp những vấn đề liên quan. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty là mặt hàng “đất nặn dùng cho học sinh”, mã số 3407.00.10, không được quy định cụ thể tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, thì thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC là 10%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM