Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát

Công Danh

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa đưa Cổ phiếu APC vào diện kiểm soát sau khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty này năm 2022 là - 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuê năm 2021 là - 1,59 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2021.

HOSE đưa cổ phiếu APC vào diện kiểm soát vì kết quả kinh doanh năm 2021 và 2022. Ảnh minh họa
HOSE đưa cổ phiếu APC vào diện kiểm soát vì kết quả kinh doanh năm 2021 và 2022. Ảnh minh họa

HOSE vừa có Thông báo số 559/TB-SGDHCM gửi Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HOSE: APC) về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu.

Theo đó, HOSE thông báo sẽ đưa cổ phiếu APC vào diện bị kiểm soát vì lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 đều bị âm. Cụ thể, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2021 cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của APC là - 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2021 là - 1,59 tỷ đồng.

Điều này thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 38, Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HÐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, APC có 20.121.395 cổ phiếu đang được niêm yết, trong đó có 19.905.025 cổ phiếu đang được lưu hành trên thị trường với giá trị vốn hóa tính theo ngày 18/3 là hơn 264,7 tỷ đồng.

 

Biến động giá cổ phiếu APC trong 1 năm qua. Nguồn Vietstok.vn
Biến động giá cổ phiếu APC trong 1 năm qua. Nguồn Vietstok.vn

 

Trên thị trường chứng khoán, tính trong năm giao dịch gần đây nhất (19/3/2022 - 18/3/2022), cổ phiếu APC có mức tham chiếu vào 27.000 đồng. Cổ phiếu này ghi nhận mức đóng cửa cao nhất ở 27.400 đồng/CP tại ngày 23/03/2022 và giá đóng cửa thấp nhất được ghi nhận chỉ còn 12.000 đồng/CP vào ngày 15/11/2022. Như vậy, chỉ trong 1 năm giao dịch, cổ phiếu APC đã giảm đến 50.74%.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thường niên 2021 của APC cho thấy, mục tiêu năm 2022 của doanh nghiệp là: doanh thu phải đạt 156,6 tỷ đồng, con số chỉ tiêu này chỉ bằng 87% của năm 2021; lợi nhuận trước thuế phải đạt 1,3 tỷ đồng, giảm đến 48% so với năm 2021; và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 1,2 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước đó.

Tại ngày 31/12/2022, doanh thu của APC là 135,7 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch đặt ra. Thế nhưng, ở chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp này lại âm đến hơn 9 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế cũng là âm.