Cảnh báo mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng lừa đảo

Cảnh báo mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng lừa đảo

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa đưa Cổ phiếu APC vào diện kiểm soát sau khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty này năm 2022 là - 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuê năm 2021 là - 1,59 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2021.
Khẩn trương khắc phục cảnh báo "thẻ vàng"

Khẩn trương khắc phục cảnh báo "thẻ vàng"

Từ ngày 17 đến 28/10, đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ đến Việt Nam để kiểm tra, đánh giá việc thực thi các khuyến nghị liên quan đến cảnh báo “thẻ vàng” về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường này. Khánh Hòa rất có khả năng được kiểm tra, vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục những vấn đề còn tồn tại, chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với đoàn thanh tra của EC.