Cơ quan thuế lập đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Các cục thuế phải công bố công khai số điện thoại để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Để tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế công bố công khai số điện thoại để hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC (tùy theo điều kiện cụ thể, có thể công bố nhiều số điện thoại đường dây nóng khác nhau).

Cục thuế lựa chọn những công chức nắm vững nội dung quy định tại Thông tư số 119/2014/T-BTC để hỗ trợ trả lời doanh nghiệp qua điện thoại tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, bộ phận kiểm tra và trực đường dây nóng.

Song song với đó, các cục thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan: Tuyên truyền hỗ trợ, thu nhập cá nhân, kê khai, kiểm tra, tin học và các chi cục thuế thường xuyên nắm bắt kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp, người dân để giải quyết, hướng dẫn.

Trường hợp các vướng mắc chưa có quy định hoặc các vấn đề chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền, đề nghị các cục thuế báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục thuế triển khai thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC. Cục thuế có trách nhiệm hỗ trợ các chi cục thuế tập huấn cho cán bộ thuế và doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra chi cục thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu đối với những thủ tục hành chính thuế đã được cắt giảm và những nội dung tạo thuận lợi cho người nộp thuế đã được quy định rõ tại Thông tư 119/2014/TT-BTC các cục thuế phải cụ thể hóa thành quy định của đơn vị để thực hiện.

Cục thuế chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc yêu cầu công chức được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuế phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, đúng thời gian cho người nộp thuế; không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định, không được gây vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế.