Công bố đường dây nóng tiếp nhận vướng mắc liên quan đến bình ổn giá sữa

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 18/6, Cục Quản lý giá đã có Thông báo số 158/TB-QLG cung cấp số điện thoại tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014

Theo đó, liên quan đến việc tiếp nhận vướng mắc về cơ chế chính sách, giá bán buôn tối đa đăng ký tại Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân có thể  Liên hệ với Cục Quản lý giá, cụ thể:

Ông Nguyễn Xuân Trường: 04.22202828 (4199),  di dộng: 0988853678);

Bà Trịnh Thị Thu Trang: 04.22202828 (4204),  di dộng: 0906525447).

Liên quan đến việc tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về giá bán lẻ, giá bán buôn đăng ký tại các địa phương, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Phòng Giá (hoặc Phòng Giá - Công sản) - Sở Tài chính các địa phương.

Liên quan tới các hoạt động kinh doanh sữa của các tổ chức, cá nhân hoặc các kiến nghị, phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm giá bán buôn, bán lẻ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. , tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với:

Ông Vũ Văn Hòa - Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương: di động: 0913020529.

Ông Hoàng Thanh Hải - Cục Quản lý giá-Bộ Tài chính: Điện thoại:  04.22202828 (4227),  di dộng: 0932240509.