Công bố Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính

Theo Tạp chí Tài chính

Ngày 03/8/2019, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính ban hành Quyết định số 307/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.

Công bố Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính - Ảnh 1
Công bố Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Tài chính - Ảnh 2