Công bố sáp nhập MHB vào BIDV

PV.

(Taichinh) - Ngày 25/5/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) đã ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Đây là thủ tục cuối cùng để MHB chính thức hoàn thành sáp nhập vào BIDV. Dự và chứng kiến Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh.....

BIDV và MHB ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Nguồn: bidv.com.vn
BIDV và MHB ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Nguồn: bidv.com.vn

Toàn bộ quá trình thực hiện công tác sáp nhập MHB vào BIDV được thực hiện trong vòng 55 ngày kể từ khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV và chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi Thống đốc NHNN có quyết định 589/QĐ-NHNN chấp thuận sáp nhập MHB vào BIDV.

Mọi công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập được hoàn thành đúng theo kế hoạch, lộ trình đề ra, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc theo thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước và các qui định pháp luật hiện hành.

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-NHNN ngày 25/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước, MHB đã hoàn tất các thủ tục chấp dứt pháp nhân, đăng ký bố cáo chấm dứt hoạt động theo qui định...

Đồng thời, BIDV đã hoàn tất các thủ tục về bố cáo sáp nhập, đăng ký doanh nghiệp, hoán đổi cổ phần cho các cổ đông MHB thành cổ đông BIDV, hoàn thành việc đăng ký kinh doanh của ngân hàng sau sáp nhập theo đúng qui định của pháp luật. Việc tiến hành các thủ tục sáp nhập MHB vào BIDV được tiến hành ở cả hai cấp: cấp chi nhánh và cấp hệ thống.

Trước đó, 44 chi nhánh MHB đã hoàn thành các thủ tục và ký kết biên bản bàn giao sáp nhập vào BIDV trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền, NHNN các tỉnh, thành phố nơi trú đóng của các chi nhánh.

Đến hết ngày 22/5/2015, thương hiệu MHB chính thức chấm dứt hoạt động. Trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật (23-24/5/2015), BIDV đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu của Hội sở chính, 44 chi nhánh, 187 phòng giao dịch của MHB trên toàn quốc theo đúng nhận diện của BIDV. Từ ngày 25/5/2015, toàn bộ các chi nhánh của MHB trước đây, nay hoạt động với tư cách là chi nhánh của BIDV.

Việc sáp nhập MHB vào BIDV là thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định 254/QĐ-Ttg ngày 01/03/2012.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập này cũng góp phần làm tăng quy mô tổng tài sản, tăng trưởng nền khách hàng, mở rộng mạng lưới, đặc biệt là tăng cường năng lực của BIDV trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long – vốn là thế mạnh của MHB, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng trong khu vực.

Sau sáp nhập, BIDV sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực với Tổng tài sản tăng lên trên 700 nghìn tỷ đồng; Vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên trên 34 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới kênh phân phối mở rộng lên gần 1.000 điểm mạng lưới trên cả nước với tổng số lao động là gần 24.000 cán bộ, nhân viên.

Nguyên tắc xuyên suốt trong giao dịch sáp nhập MHB vào BIDV là kế thừa và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và người lao động của hai ngân hàng.

Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức bàn giao nguyên trạng, đầy đủ toàn bộ hoạt động của MHB và hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

Với việc sáp nhập này, BIDV tiếp tục khẳng định là định chế tài chính hàng đầu luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định 254/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, giao dịch sáp nhập MHB vào BIDV là giao dịch sáp nhập tiên phong của Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2 năm 2015.