BIDV tăng vốn điều lệ lên 30.804 tỷ đồng

Theo sbv.gov.vn

(Taichinh) - Ngày 22/5/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3626/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

BIDV được tăng vốn điều lệ lên 30.804 tỷ đồng. Nguồn: internet
BIDV được tăng vốn điều lệ lên 30.804 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo đó, NHNN chấp thuận việc BIDV tăng vốn điều lệ từ 28.112 tỷ đồng lên 30.804 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua tại Nghị quyết số 959/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015.

BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc theo tăng vốn điều lệ và thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.