Công chức xã có bằng thạc sĩ, hưởng chế độ thế nào?

Theo Chinhphu.vn

Ông Trần Hải Dương (Bình Dương) công tác tại UBND xã từ tháng 9/2015 theo diện lớp nguồn của UBND tỉnh, có quyết định tuyển dụng, tập sự 12 tháng. Khi đó ông có trình độ đại học chính quy, tốt nghiệp loại giỏi.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 9/2016, ông Dương có Quyết định tuyển dụng chính thức của UBND huyện, đang hưởng lương bậc 1 (hệ số 2,34), hỗ trợ bằng đại học 0,8.

Ông Dương hỏi, sắp tới khi ông có bằng thạc sĩ thì theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 và Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương, cũng như Văn bản số 372/HDLS-NV-TC 15/6/2012 của liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính Bình Dương, ông có được hỗ trợ bằng thạc sĩ để chuyển từ bậc 1 lên bậc 2 (hệ số 2,67) không? (đến tháng 9/2019 ông Dương mới đến hạn nâng lương).

Khi ông vừa có bằng đại học (được hưởng mức hỗ trợ 0,8 lần) và có bằng thạc sĩ thì có được hưởng thêm mức hỗ trợ 0,5 (theo Điều 20 Quyết định 74) không, tức là vừa được hưởng mức 0,8 của bằng đại học và được hưởng mức hỗ trợ 0,5 của bằng thạc sĩ?

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: “ Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau:

12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương; 6 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch cán sự và tương đương; 3 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương.

Trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng. Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương; ... Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn”.

Theo quy định trên, việc xếp lương được căn cứ vào trình độ bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ của công chức lúc dự tuyển. Do đó, trường hợp của ông vào thời điểm tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học và đang hưởng bậc 1 của ngạch chuyên viên, thì sau này nếu có bằng thạc sĩ không được xếp bậc 2 của ngạch chuyên viên từ lúc có bằng. Ông được thực hiện chế độ nâng lương theo niên hạn theo quy định.

Căn cứ Khoản 2, Điều 25 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương quy định các mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức công tác tại các xã, phường thị trấn từ mức 0,4 đến 1,2 lần mức lương tối thiểu/người/tháng. Không quy định mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Hiện tại, nếu cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại các đơn vị hành chính cấp xã đang hưởng mức hỗ trợ ngoài lương theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND thấp hơn mức hỗ trợ theo trình độ thạc sĩ 0,5 thì áp dụng mức hỗ trợ theo trình độ thạc sĩ.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại các đơn vị hành chính cấp xã đang hưởng mức hỗ trợ ngoài lương theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND cao hơn mức hỗ trợ theo trình độ thạc sĩ 0,5 thì áp dụng mức hỗ trợ theo trình độ đang áp dụng. Mỗi người chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất tương ứng với trình độ đào tạo.

Trường hợp của ông đang hưởng mức hỗ trợ ngoài lương theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND là 0,8, cao hơn mức hỗ trợ ngoài lương theo trình độ đào tạo thạc sĩ 0,5. Do đó, khi ông tốt nghiệp thạc sĩ, ông chỉ được hưởng mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo đại học và mức hỗ trợ hệ số 0,2 (áp dụng đối với tốt nghiệp đại học hệ chính quy) theo Khoản 2, Điều 25 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND.