Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

PV. (t/h)

Ngày 11/7/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có bà Ngô Thị Nhung - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính, ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng 47 đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Minh
Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, cấp ủy Đảng và Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, hoạt động công đoàn đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu của các chương trình, kế hoạch hành động của Vụ, đóng góp to lớn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Tài chính. 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức. Công đoàn đã tham gia xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn như: nâng lương, đóng bảo hiểm, học tập, nghỉ chế độ…

Nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua làm việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; vai trò của tổ chức công đoàn cũng từng bước được củng cố và nâng cao.

Mọi hoạt động của Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ như: hoạt động văn nghệ, thể thao; hoạt động chăm lo đời sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn đều hướng đến mục tiêu làm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị và yên tâm với công việc được giao của các đoàn viên công đoàn.

Các đoàn viên, công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Bộ Tài chính và Công đoàn Vụ tổ chức. Thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn, đã xuất hiện nhiều gương điển hình đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực; uy tín và vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà đoàn viên công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính cũng đề nghị Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ cần tiếp tục củng cố, tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn cả về vật chất lẫn tinh thần trong các dịp lễ, tết...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí. Bầu ra 4 đại biểu (3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 26, nhiệm kỳ 2023-2028.