Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 2.289,8 triệu USD

PV. (Tổng hợp)

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 5 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 2.289,8 triệu USD, chiếm 49,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD. Nguồn: internet
Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD. Nguồn: internet

Đánh giá về tình hình thu hút vốn FDI trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm, trong 5 tháng đầu năm cả nước đã thu hút được 7.150,1 triệu USD vốn FDI, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017; tuy nhiên vốn thực hiện ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8%. 

Cụ thể, tính từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2018, cả nước có 1.076 dự án FDI được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4.657,4 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án, song giảm 16,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 393 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.492,7 triệu USD, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 5 tháng năm 2018 còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,17 tỷ USD.

Đặc biệt, trong 5 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 2.289,8 triệu USD, chiếm 49,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; đứng thứ 2 là sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 898,2 triệu USD; Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 623,3 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm, có 43 tỉnh, thành phố có dự án FDI được cấp phép mới. Trong đó TP. Hồ Chí Minh hiện đang dẫn đầu với 540,9 triệu USD; tiếp đến là Hà Nội 525,6 triệu USD, chiếm 11,3%; Bình Dương 403,8 triệu USD, chiếm 8,7%; Đồng Nai 373,6 triệu USD, chiếm 8%...

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.019,5 triệu USD; tiếp đến là Nhật Bản với 904,8 triệu USD; Thái Lan 536,2 triệu USD.