“Công tác kiểm tra cải cách hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 325/TB-VPCP về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Các bộ, ngành địa phương phải có chương trình,kế hoạch CCHC thuộc phạm vi của mình trong 6 tháng cuối năm 2014. Ảnh: Nguồn Internet
Các bộ, ngành địa phương phải có chương trình,kế hoạch CCHC thuộc phạm vi của mình trong 6 tháng cuối năm 2014. Ảnh: Nguồn Internet
Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền và cải cách hành chính, đồng thời nghiên cứu, áp dụng các hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu; chỉ đạo các đài truyền hình ưu tiên phát sóng các chương trình cải cách hành chính vào khung giờ thuận lợi cho người dân theo dõi và đóng góp ý kiến. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh tham mưu, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên; lập dự toán ngân sách cho công tác hành chính năm 2015; đồng thời, tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, ngành, địa phương tháng 8 năm 2014. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ cần chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ- CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của chính phủ.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Tư pháp cần tập trung chỉ đạo đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng kí kinh doanh, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng.

Đối với các Bộ, ngành địa phương, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải có chương trình, kế hoạch cải cách hành chính thuộc phạm vi của mình trong 6 tháng cuối năm 2014. Ngoài ra, phải tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước và công bố sự hài lòng của người dân về các dịch vụ y tế, giáo dục công cộng…

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Xuân Phúc, công tác kiểm tra cải cách hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để nâng cao vai trò của công tác này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ lập kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn tại một số cơ quan. Trong đó, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính và một số lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân.