Công ty chứng khoán Tràng An bị “tuýt còi” thế nào?

V. Trường

(Tài chính) Ngày 12/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBCK thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (HNX: TAS).

Theo đó, TAS có trách nhiệm phối hợp với các thành viên lưu ký có liên quan thực hiện việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng, tuân thủ theo đúng quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 5/9, VSD đã có quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của TAS do công ty thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo quy định hiện hành của VSD. Còng ty còn bị tạm thời bị đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán từ ngày 12/09 đến ngày 12/10.

TAS có vốn điều lệ 139 tỷ đồng, giấy phép thành lập và hoạt động số 41/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006.