Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Nhân Việt bị phạt 20 triệu đồng

Nghi Kiều

(Tài chính) Ngày 17/10/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Nhân Việt.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Quyết định số 856/QĐ-UBCK ngày 17/10/2012 của Chủ tịch UBCKNN khẳng định:

Công ty  Cổ phần Quản lý Quỹ Nhân Việt chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 theo quy định tại Khoản 1 và Điểm c Khoản 6 Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Nhân Việt 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.