Công ty Điện lực Thanh Hóa đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao


Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ tạo điều kiện của địa phương và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh. Đây là tiền đề vững chắc để Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục gặt hái những thành công mới.

Với hơn 57 xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Nhiệt điện Hàm Rồng anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Với hơn 57 xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Nhiệt điện Hàm Rồng anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang quản lý 27/27 huyện, thành phố, thị xã có điện đạt 100%; 50/50 phường, 28/28 thị trấn có điện đạt 100%, 481/481 xã có điện lưới Quốc gia đạt 100% và 774.104/780.063 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt (99,24%).

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, mặt khác tập trung đầu tư, phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi…

Đặc biệt, Công ty đã tích cực đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; Phát huy và nâng cao hiệu quả vận hành của Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa trạm biến áp không người trực nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực triển khai xây dựng lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa.

Trong năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 dự án.
Trong năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 dự án.

Đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, thỏa thuận ký kết với khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương mại; sửa chữa hotline, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử kết hợp hệ thống đo xa, số hóa khách hàng.

Công ty cũng đã chủ động hợp tác với các đối tác trung gian, các ngân hàng tăng cường thu tiền điện không dùng tiền mặt nhất là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, yêu cầu hạn chế tối đa tập trung nơi đông người.

Trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 dự án, công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 đã hoàn thành 24/24 dự án. Hiện nay, lưới điện đã được được nâng cấp mở rộng, xây dựng mới 81,2km đường dây trung thế; 56,6km đường dây hạ thế; 112 trạm biến áp phụ tải, với tổng dung lượng 193.660kVA; cải tạo khoảng 613,632km đường dây trung áp và cải tạo 803 trạm biến áp phụ tải.

Công ty chuyển vận hành cấp điện áp 6,10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV, 35kV; xoá bỏ trạm biến áp Trung gian; hoàn thành nghiệm thu đóng điện 106 trạm biến áp phụ tải đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/4/2020, góp phần giảm tổn thất cho các trạm biến áp phụ tải có tổn thất lớn hơn 10% tại 27 Điện lực trực thuộc.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 2021

Năm 2021 được dự báo là năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình bệnh dịch trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang diễn biến rất phức tạp; Đà hồi phục kinh tế trong nước chưa thể hiện rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, rất khó khăn trong việc dự báo các kịch bản tăng trưởng phụ tải. Đồng thời, công tác quản lý vận hành lưới điện cần được nâng cao hơn nữa về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao, lưới điện chưa đáp ứng N-1. Chú trọng việc giảm tình trạng đầy, quá tải cục bộ các ĐZ và TBA, giảm số vụ sự cố, trong đó do tài sản khách hàng và hành lang lưới điện, vận hành linh hoạt hệ thống lưới điện là những đòi hỏi cần phải quan tâm đẩy mạnh.

Năm 2021, Công ty được giao các chỉ tiêu gồm: Điện thương phẩm đạt trên 6,1 tỷ kWh, tăng trưởng 6,4 % so với năm 2020; Tổn thất điện năng phấn đấu nhỏ hơn 5,15%; Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%; Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 52,83% về số khách hàng và đạt ≥ 90% về doanh thu...

Đồng thời, phấn đấu mục tiêu chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 5 ngày; Cải tạo và chuyển đổi toàn bộ các TBA 110kV còn lại chuyển sang không người trực; các TBA 110kV đóng điện mới xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trạm biến áp không người trực; Hoàn thành 100% lắp đặt đo đếm điện tử đo xa các TBA công cộng, chuyên dùng. Thi công đóng điện toàn bộ các dự án trong kế hoạch giao; Đảm bảo an toàn hệ số tài chính theo quy định.

Trước yêu cầu đặt ra, ngay từ đầu năm 2021, Công ty đã ban hành chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch, trong đó cần tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, trang thiết bị; Hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu EVNNPC giao, đặc biệt là các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng và tăng cường lắp đặt công tơ điện tử.

Đồng thời, lập kế hoạch triển khai chi tiết, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng tổ, đội, từng cá nhân, định kỳ hàng tháng kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu; Tổ chức chấm điểm, xét hoàn thành nhiệm vụ và chi trả lương theo hiệu quả công việc trong Công ty; Tập trung chia sẻ các biện pháp tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nội dung chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” theo kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022; Đẩy nhanh điện tử hoá hệ thống điện, chương trình tự động hoá lưới điện; Chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện cho 715.016 khách hàng; Tăng cường công tác đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị để đảm bảo thành công chuyển đổi số; nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Với hơn 57 xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Nhiệt điện Hàm Rồng anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cũng như góp phần cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Công ty Điện lực Thanh Hóa đang quản lý 27/27 huyện, thành phố, thị xã có điện đạt 100%; 50/50 phường, 28/28 thị trấn có điện đạt 100%, 481/481 xã có điện lưới Quốc gia đạt 100% và 774.104/780.063 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt (99,24%).