Công ty không được phép ủy quyền cho chi nhánh dự thầu

Theo chinhphu.vn

Công ty của ông Nguyễn Khắc Huy (TP. Hồ Chí Minh) tham gia gói thầu thu gom rác thải ở tỉnh Khánh Hòa. Hồ sơ mời thầu yêu cầu, nếu nhà thầu ngoài tỉnh thì phải có kê khai và nộp thuế tại đây. Công ty của ông Huy đã thành lập chi nhánh ở Khánh Hòa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Huy hỏi, công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh sử dụng năng lực của công ty để tham gia đấu thầu không? Trường hợp công ty đứng ra đấu thầu sau đó ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng thì có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo đó, việc hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu nhà thầu ngoài tỉnh phải có kê khai và nộp thuế tại tỉnh Khánh Hòa sẽ làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định nêu trên.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, công ty không được phép ủy quyền cho chi nhánh để tham dự thầu mà chỉ cho phép người đứng đầu công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình thực hiện các công việc như: ký đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh, ký các văn bản tài liệu để giao dịch với bên mời thầu…

Nhà thầu tham dự thầu và chủ thể hợp đồng (nếu trúng thầu) phải là công ty. Việc công ty trúng thầu giao cho chi nhánh thực hiện các công việc của gói thầu là việc phân công nội bộ trong công ty.