Đánh giá hồ sơ dự thầu theo căn cứ nào?

TCTC (Tổng hợp)

Cơ quan của ông Trần Thanh Tài (Quảng Ninh) tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói cho gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán với dự toán chi phí thiết kế là 100 tỷ đồng nhân với hệ số theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hồ sơ mời thầu không yêu cầu phân tích lương chuyên gia. Một nhà thầu đề xuất dự thầu tài chính thiết kế bản vẽ thi công – dự toán như sau:

Đề xuất 20 chuyên gia, kỹ sư thực hiện thiết kế; phân tích lương chuyên gia theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tính toán tổng chi phí trả lương chuyên gia khi thiết kế giá trị xây lắp 100 tỷ đồng là 1 tỷ đồng. Lấy 1 tỷ đồng chia lại cho 100 được 1% và lấy 1% là đơn giá dự thầu.

Ông Tài hỏi, nhà thầu lập hồ sơ dự thầu như nêu trên có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Do câu hỏi của ông không đủ thông tin nên không đủ cơ sở để khẳng định việc lập hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đúng hay không.