Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp: Nỗ lực vươn lên trong khó khăn...

Phòng Pháp chế - DATC

Thành tích đạt được trong 6 tháng qua của DATC rất đáng tự hào, tuy nhiên bên cạnh đó từ nay đến cuối năm 2009 và những năm tiếp theo, vẫn còn nhiều thách thức và biến động đang chờ DATC ở phía trước, yêu cầu về sắp xếp lại và chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đặt ra cho DATC những nhiệm vụ ngày một nặng nề hơn.

Sáu tháng đầu năm 2009 thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy thoái hiện nay. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực để kích cầu trong nền kinh tế, nhưng hầu như các giải pháp ưu đãi của Nhà nước không đến được với lĩnh vực hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, những vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa kịp thời được tháo gỡ vẫn là khó khăn chủ yếu ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhất là hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu lại doanh nghiệp khách nợ.

Tuy nhiên, với sự chủ động chỉ đạo thống nhất, sát sao của Ban Lãnh đạo và tinh thần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty, DATC đã vươn lên, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. Tại Hội nghị này, DATC đã đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch trong những tháng cuối năm.

Đánh giá về công tác 6 tháng đầu năm, DATC đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi CPH, 6 tháng đầu năm 2009, Công ty đã thực hiện tiếp nhận 24 doanh nghiệp với tổng giá trị tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng theo sổ sách là 41,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 135 doanh nghiệp với giá trị thu hồi 29,9 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch năm 2009. Trong hoạt động mua bán nợ, DATC đã ký được 33 hợp đồng mua nợ với tổng giá trị theo sổ sách là 495 tỷ đồng, trong đó 19 hợp đồng là mua thêm nợ để đảm bảo đủ điều kiện tái cơ cấu cho DN khách nợ hiện hành, còn lại là các hợp đồng mua nợ có khách nợ mới. Hầu hết các hợp đồng mua nợ đều gắn với phương án xử lý nợ thông qua tái cơ cấu lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

 Trong 6 tháng đầu năm 2009, DATC đã ưu tiên tập trung nhân lực và thời gian cho hoạt động xử lý nợ, thu hồi vốn - hoạt động được xác định là trọng tâm của Công ty với nhiều biện pháp xử lý được triển khai đồng bộ vừa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế. DATC đã tập trung rà soát, đánh giá lại tất cả các phương án nợ và tài sản đã mua theo hình thức thỏa thuận, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý thích hợp. Kết quả doanh thu xử lý nợ 6 tháng dầu năm thu hồi được 164,6 tỷ đồng (không kể 47.8 tỷ đồng chuyển nợ thành vốn góp), bằng 137,2% chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009, và bằng 212% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, 49% là số nợ thu được từ các DN đã được tái cơ cấu, 16,9% là số nợ thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo, 34,1% là số nợ thu được từ các DN khách nợ khác.    

Đối với hoạt động tái cơ cấu DN khách nợ, trong 6 tháng đầu năm 2009, DATC cũng rất chú trọng việc củng cố, hỗ trợ các DN đã được tái cơ cấu. Tính đến 30/6/2009, toàn bộ 14 DN được DATC triển khai tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu đều có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã sớm ổn định và có lợi nhuận cao chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được tái cơ cấu, trong đó có 6 DN đã cơ bản hoàn thành các hoạt động tái cơ cấu, đi vào hoạt động sản xuất ổn định.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong 6 tháng đầu năm cũng được ghi nhận với những con số đầy ấn tượng. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 232,3 tỷ đồng, bằng 139% so với kế hoạch, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó doanh thu từ xử lý thu hồi nợ và tài sản tồn đọng tiếp nhận đạt 5,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,5% trong tổng doanh thu, bằng 77,4% so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2009; doanh thu từ xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng đã mua đạt 164,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70,8% trong tổng doanh thu, tăng 112,5% so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 51 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch cả năm 2009 và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2008. Mức đóng góp vào NSNN đạt 32,3 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009, bằng 73,8% kế hoạch cả năm 2009, bằng 72,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, mua bán và xử lý nợ tồn đọng, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, Công ty đã chú trọng mở rộng hợp tác kinh doanh với đối tác trong và ngoài nước, nâng cao hình ảnh, vị thế của Công ty trên thương trường. Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, Công ty đã đẩy mạnh các phong trào đoàn thể như tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động xã hội - từ thiện thiết thực...., góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

 Về phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009, DATC phấn đấu tiếp tục triển khai việc tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu 15-20 doanh nghiệp khách nợ; tổng doanh thu đạt 291,5 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ xử lý thu hồi nợ và tài sản tồn đọng đã mua đạt 218,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi tập thể Lãnh đạo, nhân viên toàn Công ty phải tập trung, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong bối cảnh môi trường hoạt động còn rất nhiều khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm 2009, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Công ty đã phát động đợt thi đua 6 tháng cuối năm trong toàn Công ty với khẩu hiệu hành động "Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2009 với thành tích, chất lượng cao nhất".

Ông Phạm Phan Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DATC một lần nữa khẳng định, thành tích đạt được trong 6 tháng qua của DATC rất đáng tự hào, bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh, cuối năm 2009 và những năm tiếp theo, vẫn còn nhiều thách thức và biến động đang chờ DATC ở phía trước, yêu cầu về sắp xếp lại và chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đặt ra cho DATC những nhiệm vụ ngày một nặng nề hơn. Ban Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đoàn kết nhất trí, phấn đấu, nỗ lực thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009, tạo đà để Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.