CPI tháng 10 tăng mạnh 0,83%

PV.

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 của cả nước tăng 0,83% so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất.

CPI tháng 10/2016 tăng 0,83%. Nguồn: internet
CPI tháng 10/2016 tăng 0,83%. Nguồn: internet

Theo đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 10,07% (dịch vụ y tế tăng 13,28%) do trong tháng có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,5%.

Đồng thời, nhóm giao thông tăng 2,02% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 05/10/2016 và 20/10/2016, làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 4,14%, tác động làm CPI chung tăng 0,17%.

Bên cạnh đó, nhóm giáo dục tăng 0,61%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,67% do có 8 tỉnh, thành phố thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ.

Như vậy, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 tăng 4,00% so với tháng 12/2015 và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2016 tăng 2,27% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2016 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,86% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.