Cục Hải quan Bình Định xử lý số tiền khoanh nợ, xóa nợ thuế trên 13 tỷ đồng

Thanh Sơn

Theo Cục Hải quan Bình Định tính đến thời điểm 30/6/2023, Cục đã xử lý tổng số tiền nợ thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ trên 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ gốc trên 11,5 tỷ đồng; số tiền chậm nộp trên 1,5 tỷ đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Cục Hải quan sẽ tiếp tục rà soát, xử lý khoanh nợ tiền thuế trong thời gian tới. Ảnh: HCTH
Cục Hải quan sẽ tiếp tục rà soát, xử lý khoanh nợ tiền thuế trong thời gian tới. Ảnh: HCTH

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, người nộp thuế được khoanh nợ, xóa nợ là người đã chết, mất tích hoặc giải thể, phá sản, thực tế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, không còn khả năng nộp thuế… Nghị quyết này thực hiện trong 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định,  công tác thu hồi và xử lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo xử lý các khoản nợ khó thu của các đối tượng nợ tồn đọng phát sinh từ trước ngày 1/7/2013.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, Cục Hải quan Bình Định đã xử lý tổng số tiền nợ thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ trên 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ gốc trên 11,5 tỷ đồng; số tiền chậm nộp trên 1,5 tỷ đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Với những người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với UBND xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế gần 100 triệu đồng.

Trong số nợ thuế đã được xử lý, số tiền nợ thuộc đối tượng như: Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản, với số nợ trên 140 triệu đồng.

Đối với người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, với số nợ trên 11,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Định sẽ tiếp tục rà soát, xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định…