Cục Hải quan Bình Dương tiếp Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

P. Vũ

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và bảo đảm tính khả thi, Bộ Tài chính tổ chức đoàn khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế Bảo vệ môi trường tại Cục Hải quan Bình Dương.

Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật Thuế Bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính
Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật Thuế Bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính

Ngày 17/8/2022, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính đã đến làm việc tại Cục Hải quan Bình Dương. Thành phần đoàn khảo sát gồm đại diện: Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Đại diện Cục Hải quan Bình Dương làm việc với Đoàn có ông Lê Văn Danh – Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo Phòng Thuế Xuất nhập khẩu và các Chi cục có liên quan.

Báo cáo dánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường, hiện nay Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục xuất nhập khẩu cho gần 4.800 doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, mặt hàng  nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường phần lớn là các mặt hàng như túi ni lông, mỡ nhờn, dầu bôi trơn dùng cho máy móc thiết bị... số thuế bảo vệ môi trường không nhiều.

Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp FDI đầu tư nhà máy, dây chuyền công nghệ sản xuất, hoạt động ổn định nên doanh nghiệp có ý thức tìm hiểu kỹ về pháp luật và chấp hành pháp luật.

Các quy định tại Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2021, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2021 (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính) và các văn bản hướng dẫn liên quan được áp dụng và thực hiện ổn định qua nhiều năm.

Tại buổi làm việc, Cục Hải quan Bình Dương cũng báo cáo một vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường. Đồng thời, Cục Hải quan Bình Dương cũng kiến nghị sửa đổi một số quy định Luật thuế bảo vệ môi trường để khả thi, thuận tiện hơn trong thực thi áp dụng.

Cụ thể như: Cụ thể hóa mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (có mã số HS theo danh mục) được ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 18/4/52019 để thuận lợi trong việc kê khai, thu thuế BVMT;

Thay đổi mức thuế để phù hợp tương xứng với mức xử lý ô nhiễm do sử dụng hàng hóa,  nhằm đảm bảo mục tiêu giảm dần việc sản xuất và sử dụng những hàng hóa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; bổ sung thêm một số sản phẩm gây ô nhiễm môi trường như giấy phế liệu, một số loại hóa chất (gồm cả axit vô cơ, xút, hóa chất bảo vệ thực vật, thủy ngân, hóa chất trong y tế...); cao su (săm, lốp..), polyme, pin, ắc quy...