Hải quan Bình Dương triển khai Ngày Pháp luật

Hải quan Bình Dương triển khai Ngày Pháp luật

Ngày 29/8/2023 Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan Việt Nam năm 2023 trong toàn đơn vị.
Cục Hải quan Bình Dương có thêm Phó cục trưởng

Cục Hải quan Bình Dương có thêm Phó cục trưởng

Chiều 01/8/2023, tại trụ sở Cục Hải quan Bình Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương đối với ông Tống Quốc Thịnh.
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hoàn thành thu ngân sách 2022

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hoàn thành thu ngân sách 2022

Tính đến hết tháng 11/2022, kết quả thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là 18.625 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thu đạt 19.200 tỷ đồng.
Cục Hải quan Bình Dương tiếp Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

Cục Hải quan Bình Dương tiếp Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và bảo đảm tính khả thi, Bộ Tài chính tổ chức đoàn khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Thuế Bảo vệ môi trường tại Cục Hải quan Bình Dương.
Cục Hải quan Bình Dương chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cục Hải quan Bình Dương chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hiện tại, nhiều cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố đang thực hiện cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Mới đây nhất, Cục Hải quan Bình Dương vừa hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng doanh nghiệp.