Cục Hải quan Bình Dương với công tác trực ban giám sát trực tuyến

Phi Vũ - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Từ ngày 04/6/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chính thức thực hiện Trực ban giám sát trực tuyến sau khi được Tổng cục Hải quan trang bị Phòng trực ban giám sát trực tuyến. Đây tiếp tục là bước đột phá trong hiện đại hóa hải quan tại Cục Hải quan Bình Dương.

Hoạt động trực ban tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Hoạt động trực ban tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Thực hiện Trực ban giám sát trực tuyến là chủ trương của ngành Hải quan, thông qua công tác trực ban giám sát trực tuyến sẽ giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành được tốt hơn; Kịp thời xử lý những thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật hải quan; Đảm bảo việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của cán bộ, công chức.

Thực hiện nghiêm chủ trương nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tiến hành triển khai. Để chuẩn bị tốt cho công tác triển khai, đơn vị đã cử cán bộ công chức đến học tập kinh nghiệm tại Tổng cục Hải quan và một số Cục Hải quan đã triển khai công tác này.

Từ những kinh nghiệm học được, đơn vị đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Nội quy hoạt động phù hợp với quy định và đặc thù của đơn vị. Nhanh chóng trang bị các trang thiết bị hiện đại, kết nối trực tiếp với hệ thống camera giám sát tại 04 điểm làm thủ tục trọng điểm của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương; Song song đó, đơn vị tích cực triển khai các công tác như xây dựng lịch phân công ca trực, xây dựng kế hoạch trực ban, quy định chế độ báo cáo, các loại hồ sơ, lưu trữ…

Chính thức đi vào triển khai từ ngày 04/6/2018, sau hơn 01 tháng hoạt động Cục đã sơ kết để đánh giá lại kết quả hoạt động trực ban. Qua báo cáo đánh giá có một số kết quả khả quan, cụ thể qua công tác này đơn vị đã phát hiện và truy thu hơn 30 triệu đồng tiền thuế do doanh nghiệp khai thiếu VAT; Đồng thời, cũng hoàn lại gần 250 triệu đồng tiền thuế do DN áp sai thuế; phát hiện 33 tờ khai có nghi vấn khai sai số thuế phải nộp, kịp thời chuyển các Chi cục kiểm tra, xử lý; chuyển luồng, kiểm tra thực tế hàng hóa một số trường hợp nghi vấn...
Cục Hải quan Bình Dương với công tác trực ban giám sát trực tuyến - Ảnh 1
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sơ kết công tác trực ban giám sát trực tuyến
Qua công tác giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc tuân thủ nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; Một số sai sót nghiệp vụ đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Bên cạnh đó, đã nâng cao rõ rệt các kỹ năng phát hiện các nghi vấn, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại đơn vị.

Có thể thấy, chỉ mới bước đầu thực hiện nhưng hiệu quả từ Trực ban giám sát trực tuyến mang lại rất rõ ràng, công tác chỉ đạo điều hành của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được được thuận lợi và kịp thời hơn nữa.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động trực ban, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế cho phù hợp tình hình thực tế nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới.