Cục Thuế Bình Định đã thực hiện giảm 123,8 tỷ đồng tiền thuế và tiền phí, lệ phí cho doanh nghiệp

PV.

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Định, 9 tháng đầu năm nay, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện giảm 123,8 tỷ đồng tiền thuế và tiền phí, lệ phí cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cục Thuế Bình Định đã thực hiện giảm 123,8 tỷ đồng tiền thuế và tiền phí, lệ phí cho doanh nghiệp.
Cục Thuế Bình Định đã thực hiện giảm 123,8 tỷ đồng tiền thuế và tiền phí, lệ phí cho doanh nghiệp.

Kể từ thời gian đầu xảy ra dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội. Cục Thuế tỉnh Bình Định đã theo dõi sát diễn biến thực tế, kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống...

Để kịp thời hỗ trợ DN, hộ kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho DN có tổng doanh thu năm dưới 200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/2020 của Quốc hội với số tiền 52,7 tỷ đồng.

Đồng thời, tiến hành giảm mức thu thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 1148/2020 của Quốc hội với số tiền 19 tỷ đồng. Giảm thuế TNCN do điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo Nghị quyết số 954/2020/ của Quốc hội là 40,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện giảm mức thu của 29 khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2021 theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính với số tiền 10,2 tỷ đồng và giảm mức thu của 30 khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021 theo Thông tư số 47/2021 của Bộ Tài chính 1,2 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Bình Định, tính đến ngày 31/8/2021, cả tỉnh thu được 7.910 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá (từ 67%) như: Tiền thuê đất 163,6%, xổ số kiến thiết đạt 103,6%, tiền sử dụng đất đạt 100,4%, cổ tức và lợi nhuận được chia 97,8%, thu từ khối doanh nghiệp trung ương đạt 87,5%, thuế TNCN đạt 77,8%, thu từ phí, lệ phí 75,4%, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 72,3%...Có 5/16 khoản thu đạt dưới 67%: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 66,3%, thu lệ phí trước bạ đạt 62%, thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 46,4%.