Cục Thuế Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm ngân sách mới

Theo Tạp chí Thuế

Tin từ Cục Thuế Đồng Tháp cho biết, năm 2012 tổng thu thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.424 tỷ đồng, bằng 94,81% dự toán pháp lệnh, 99,37% so với dự toán của Hội đồng Nhân dân Tỉnh giao.

 Cục Thuế Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm ngân sách mới
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Đồng Tháp
Theo đánh giá mà Cục Thuế Đồng Tháp đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2012, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước thời gian qua bên cạnh yếu tố kinh tế suy giảm, còn có cả tác động của việc thực hiện các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với số giảm thu lên tới trên 100 tỷ đồng.

Tại Đồng Tháp cũng đã có trên 3.700 người nộp thuế ngừng, nghỉ kinh doanh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho rằng, trong bối cảnh kinh tế cả nước và địa phương nói riêng gặp nhiều khó khăn, thì kết quả thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế đạt được trong năm 2012 là rất nỗ lực, góp phần tiếp sức cho năm 2013.
 
Bước vào năm ngân sách 2013, ngành Thuế Đồng Tháp được giao dự toán thu 3.607 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cơ quan Thuế sẽ triển khai ngay một số giải pháp trọng tâm như tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước; cải cách hiện đại hóa đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; giáo dục chính trị trong toàn Ngành và đặc biệt là thực hiện tốt tuyên ngôn của ngành Thuế. Ngoài ra, chú trọng cải cách hành chính - hiện đại hóa công tác quản lý thuế bên cạnh giám sát, kiểm tra cán bộ công chức Thuế trong công tác ở các địa bàn.