Cục Thuế Hà Nam khuyến khích người nôp thuế thực hiện giao dịch điện tử

PV.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Cục Thuế Hà Nam khuyến khích người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế thông qua phương thức điện tử hoặc bưu điện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, Cục Thuế Hà Nam mở hòm thư điện tử (email) để tiếp nhận các thủ tục hành chính về thuế
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, Cục Thuế Hà Nam mở hòm thư điện tử (email) để tiếp nhận các thủ tục hành chính về thuế

Cục Thuế Hà Nam lưu ý người nộp thuế: Khi người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan Thuế qua đường bưu điện, người nộp thuế ghi thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại (để cơ quan Thuế có thể thông tin, liên lạc với người nộp thuế trong trường hợp cần thiết).

Trong trường hợp thật sự cần thiết, bắt buộc phải đến giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế, cơ quan Thuế  đề nghị người nộp thuế thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước, tuân thủ quy tắc 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Riêng đối với các thủ tục hành chính về hóa đơn, ấn chỉ, Cục Thuế Hà Nam lưu ý: Thực hiện Điểm 14.1 Mục I, Phần II, Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thuế “Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan Thuế nơi mua hoá đơn”.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, Cục Thuế Hà Nam mở hòm thư điện tử (email) để tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ đối với người nộp thuế thuộc Cục Thuế Hà Nam trực tiếp quản lý thuế: ttht.hna@gdt.gov.vn

Việc tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ qua email và trả kết quả được thực hiện như sau:

Bước 1: Người nộp thuế scan hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử: ttht.hna@gdt.gov.vn.

Bước 2: Cục Thuế thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp được biết đã tiếp nhận và hẹn trả kết quả trong thời gian quy định.

Bước 3: Người nộp thuế mang hồ sơ bản giấy đến cơ quan thuế để đối chiếu và nhận kết quả theo lịch hẹn (liên hệ số điện thoại của bộ phận một cửa của Cục Thuế Hà Nam trước khi đến:0226.3829232)