Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập cao

Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập cao

Hiện nay, ở Việt Nam đang dần hình thành một bộ phận các cá nhân có thu nhập cao, đóng góp một phần không nhỏ nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước. Vấn đề đặt ra cho cơ quan thuế Việt Nam là làm thế nào để quản lý được đối tượng có thu nhập cao từ đó thu thuế phù hợp và hợp lý.
Cục Thuế Cao Bằng kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Cao Bằng kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Với phương châm hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế Cao Bằng đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thuế, lan tỏa cơ chế, chính sách thuế đến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử?

Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử?

Từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ sử dụng hóa đơn điện tử. Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử là vẫn đề được nhiều người quan tâm.