Thuế Hà Nam: Thu ngân sách 6 tháng tăng 13% so với cùng kỳ

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Đại diện Cục Thuế Hà Nam cho biết, 6 tháng đầu năm đơn vị thu ngân sách đạt 2.942 tỷ đồng, bằng 56% dự toán pháp lệnh, bằng 55% dự toán tỉnh giao, tăng 13% so cùng kỳ thực hiện. Có 9 chỉ tiêu đơn vị thu đạt và vượt tiến độ từ 50% trở lên.

Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều cá nhân Cục Thuế Hà Nam được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh. Ảnh: Lê Huệ
Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều cá nhân Cục Thuế Hà Nam được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh. Ảnh: Lê Huệ

Đạt được kết quả nêu trên, đại diện Cục Thuế Hà Nam cho rằng, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn luôn giữ ở mức khá và ổn định, nhiều dự án trọng điểm hoàn thành đi vào hoạt động tạo sản phẩm, tạo nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt hơn đó là sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, qua đó giúp Cục Thuế Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện Cục Thuế Hà Nam cho biết, năm 2018, đơn vị được Bộ Tài chính giao dự toán thu đạt 5.227 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao đơn vị đang tập trung rà soát tất cả các nguồn thu qua đó đề ra giải pháp thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là tăng cường thanh, kiểm tra DN có giao dịch liên kết, DN có rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh chống thất thu lĩnh vực kinh doanh thương mại, nhà hàng, khách sạn…

Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT), nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của NNT, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tăng thu cho ngân sách.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho DN phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đồng thời, tập trung rà soát, cắt giảm tất cả các thủ tục rườm rà không cần thiết trong triển khai thực hiện các thủ tục thuế cho NNT, rút ngắn quy trình xử lý, duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Tiếp tục duy trì dịch vụ công trực tuyến, đạt cấp độ 3, cấp độ 4. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ chính sách pháp luật thuế cho NNT đảm bảo nâng cao hơn nữa sự hài lòng của NNT, tạo sự đồng thuận của cộng đồng DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách.