Cục Thuế Hà Nội đào tạo kỹ năng thanh tra, kiểm tra

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Trong các ngày từ 25/3 đến 5/4/2014, Cục Thuế TP. Hà Nội liên tục tổ chức 4 lớp tập huấn (mỗi lớp 4 buổi) chuyên đề về kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế nhằm giúp cán bộ công chức trong Ngành bổ sung, củng cố các kiến thức, quy trình nghiệp vụ mới phục vụ cho công tác quản lý.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Nguồn: tapchithue.com.vn
Toàn cảnh lớp tập huấn. Nguồn: tapchithue.com.vn
Hơn 1.300 cán bộ thuộc các phòng: Thanh tra, Kiểm tra thuế, Thuế Thu nhập cá nhân, Kiểm tra nội bộ, Tổng hợp nghiệp vụ dự toán, Kê khai và kế toán thuế, Pháp chế cùng các đội kiểm tra, kiểm tra nội bộ của các Chi cục Thuế trực thuộc đã được nghe các giảng viên truyền đạt 13 nội dung chính, thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

Cụ thể: kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc; quy định mới liên quan tới Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Chống tham nhũng; một số nội dung liên quan đến việc sử dụng và xử lý số liệu kê khai, kế toán thuế phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra thuế và kiểm tra nội bộ, nhất là nội dung Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/01/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thanh tra thuế.

Tại các lớp tập huấn, ngoài việc được phổ biến, cập nhật kiến thức mới, các học viên còn phải tham gia trao đổi, thảo luận 300 câu hỏi tình huống để có thể hiểu thấu đáo về các bước trong quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra trước khi vận dụng vào thực tiễn.