Cục thuế Hà Nội: Đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Năm 2013, mặc dù chịu tác động của tình hình kinh tế chung nhưng cộng đồng doanh nghiệp (DN), tổ chức và cá nhân người nộp thuế (NNT) trên địa bàn Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện pháp luật thuế.

Cục thuế Hà Nội: Đồng hành cùng doanh nghiệp
Trong năm 2013, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện giảm, giãn thuế 17.764 tỷ đồng. Nguồn: internet

Năm 2013, thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội đạt 151.120 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán được giao.

Đồng bộ các giải pháp

Cục thuế Hà Nội cho biết, năm 2013, công tác thu ngân sách được đánh giá rất khó khăn và nặng nề nên ngay trong tháng 12/2012, bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, Cục Thuế TP Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2013...

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT được Cục Thuế Hà Nội chú trọng. Việc tuyên truyền, hỗ trợ NNT được thực hiện dưới nhiều hình thức, cách tiếp cận khác nhau. Mỗi cán bộ công chức thuế là một tuyên truyền viên về chính sách thuế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận của NNT và sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng xã hội trong công tác quản lý  thuế.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội cũng tập trung tuyền truyền, hỗ trợ DN thực hiện tốt chính sách giảm, giãn theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 và từ ngày 01/01/2014 nhằm hỗ trợ DN duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt các chính sách giảm, giãn thuế

Nhằm hỗ trợ các DN duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, Cục thuế Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm giãn theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Cơ quan thuế đã niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” những nội dung cơ bản của các nghị quyết, thông tư và văn bản hướng dẫn…

Tổ chức các Hội nghị đối thoại với DN nhằm lắng nghe ý kiến từ phía DN để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thực thi các chính sách thuế. Đồng thời, ghi nhận, tổng hợp các nội dung còn bất cập trong chính sách để báo cáo Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tăng cường cường công tác thanh, kiểm tra, rà soát đối với NNT kê khai miễn, giảm, gia hạn về thuế nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi khai sai, lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để gian lận, trốn thuế. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để cố tình đề nghị hoàn thuế sai, kê khai miễn, giảm thuế không đúng quy định để chiếm đoạt tiền thuế. Trong năm 2013,  Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện giảm, giãn thuế 17.764 tỷ đồng, trong đó: giảm thuế 3.783 tỷ, giãn nộp thuế: 13.891 tỷ đồng.

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá

Trong 2014, Cục thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính Thuế tại bộ phận “một cửa”: các thủ tục hành chính, quy định về hồ sơ và thời hạn giải quyết được thông báo công khai để NNT biết và thực hiện, đồng thời giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ của công chức thuế.

Đồng thời, Cục còn duy trì và nâng cao chất lượng công tác khai thuế qua mạng Internet (có trên 87.000 DN đã khai thuế qua mạng, chiếm 82% số DN phải kê khai thuế), hiện đại hóa thu nộp ngân sách và thống kết nối trao đổi dữ liệu TCS, nộp thuế qua các ngân hàng thương mại; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử (đã có 1.281 giao dịch thành công với tổng số tiền 2.621 tỷ đồng), ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.

Đặc biệt, Cục thuế Hà Nội còn đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về NNT, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về kinh tế đối với DN trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020”.