Cục Thuế Hậu Giang truy thu và xử phạt chậm nộp thuế trên 14 tỉ đồng

T. Xoàn

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại 199 doanh nghiệp, cơ quan thuế tỉnh đã truy thu, xử phạt và tính chậm nộp 14,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh T. Xoàn
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh T. Xoàn

Theo đó, các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước được 10,5 tỷ đồng, bằng 74,32% tổng số thuế truy thu, xử phạt và tính chậm nộp. Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra đã giảm khấu trừ số tiền trên 2,2 tỷ đồng và giảm lỗ số tiền trên 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đối với 7 doanh nghiệp có rủi ro, với tổng số hồ sơ hoàn là 39 hồ sơ. Trong đó, kiểm tra của năm trước năm báo cáo 31 hồ sơ và 8 hồ sơ trong kỳ báo cáo thì qua kiểm tra không phát sinh số thuế truy hoàn, phạt và chậm nộp.

Tính từ đầu năm đến nay, đối với công tác thanh tra tại trụ sở, ngành Thuế tỉnh Hậu Giang đã thực hiện đạt 88,24% và kiểm tra đạt 93,88% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Hiện nay, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Tổng cục Thuế và Cục Thuế đã đề ra.

Số liệu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho thấy, tổng thu nội địa của 9 tháng đầu năm thu được 3.309 tỷ đồng, đạt 99,45% dự toán pháp lệnh, đạt 78,69% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 135,78% cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 3.177,8 tỷ đồng, đạt 101,62% dự toán pháp lệnh, đạt 79,35% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 139,75% cùng kỳ.

Trong tổng số 14 nguồn thu do ngành Thuế quản lý, ước có 9/14 nguồn thu thực hiện đạt và vượt dự toán. Còn 5 nguồn thu không đạt tiến độ theo yêu cầu dự toán thu 9 tháng đầu năm. Hiện nay, tổng số tiền thuế nợ còn cao, nhất là nợ thuế có khả năng thu...