Cục Thuế Lào Cai: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020

Việt Dũng

Cục Thuế Lào Cai cho biết, tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trên địa bàn ước đạt 3.140 tỷ đồng, tương đương 57,2% dự toán và vượt 26 % so với cùng kỳ năm 2020. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao là 5.538,8 tỷ đồng, Cục Thuế Lào Cai xác định rõ một số giải pháp trọng tâm phải triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

Cục Thuế Lào Cai quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế theo quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý thu hồi nợ kịp thời vào NSNN.
Cục Thuế Lào Cai quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế theo quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý thu hồi nợ kịp thời vào NSNN.

Thu hồi nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Số liệu của Cục Thuế Lào Cai cho thấy, thu ngoài quốc doanh đạt 53,5% dự toán, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ số xố kiến thiết cũng ước đạt 60% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 58,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 80% dự toán và bằng 132,3% so với cùng kỳ; tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 52,8% dự toán và bằng 335,3% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 70,3% dự toán, bằng 129,3% so với cùng kỳ...

Theo bà Dương Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai, sự tăng trưởng này là do ngay từ đầu năm, xác định năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số phát sinh phải nộp vào NSNN của doanh nghiệp thấp, Cục Thuế Lào Cai đã nhanh chóng tập trung đôn đốc, thu hồi nợ, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, từ đó góp phần tăng thu cho NSNN.

Cục Thuế đã xây dựng chương trình công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các Chi Cục Thuế với các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ, giải quyết các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng thời điểm 31/12/2020; chỉ tiêu tổng tiền thuế nợ và tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31/12/2021.

Lãnh đạo Cục đã yêu cầu từng phòng, Chi cục Thuế thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế theo quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý thu hồi nợ kịp thời vào NSNN.

Qua đó, 06 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Lào cai đã thực hiện thu nợ tiền thuế ước đạt 147,242 tỷ đồng, bằng 54% số nợ có khả năng thu trên tổng số 349,323 tỷ đồng tiền thuế nợ thời điểm ngày 31/12/2020 chuyển sang (trong đó nợ khó thu là 112,313 tỷ đồng); xử lý được 87,936 tỷ đồng tiền thuế nợ chờ điều chỉnh, bằng 44% số nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2020. Xử lý 100% số nợ chờ điều chỉnh do sai sót thời điểm 31/12/2020.

Tổng số tiền thuế nợ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thu được 166,183 tỷ đồng. Trong đó, thu qua biện pháp quản lý nợ là 100,168 tỷ đồng, qua biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 61,180 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, thu nợ qua các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như: trích tiền từ tài khoản 349 lượt người nộp thuế với số tiền là 360,050 tỷ đồng, thu được 180,352 tỷ đồng; đã gửi 65 thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng cho các DN với số tiền 30,471 tỷ, thu được 2,112 tỷ đồng; Toàn Cục đã ban hành 25.612 lượt thông báo nợ thuế mẫu số 07/QLN hàng tháng với số tiền là 326 tỷ đồng; Thực hiện kiểm tra hồ sơ không tính tiền chậm nộp 31 DN với số tiền 31,635 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã thực hiện việc công khai danh sách người nộp thuế không còn hoạt tại địa chỉ đã Đăng ký thuế đối với 200 người nộp thuế; đồng thời, lập danh sách 337 lượt người nộp thuế còn nợ tiền thuế để công khai thông tin đại chúng, số tiền là 20.068 triệu...

Giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 

Dự báo trong nửa cuối năm 2021, dịch Covid-19 tiêp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của DN, tác động trực tiếp đến số thu NSNN trên địa bàn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu cả năm 2021 với số thu được giao là 5.538,8 tỷ đồng, Cục Thuế Lào Cai xác định, trong 6 tháng cuối năm, ngoài việc triển khai kịp thời các gói hỗ trợ cho các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, cơ quan thuế cũng sẽ quyết liệt liệt các giải pháp tăng thu NSNN.

Cụ thể, trong các tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát nguồn thu, thường xuyên thu thập thông tin về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT từ đó có giải pháp cụ thể trong từng trường hợp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ thuế của NNT vào NSNN.

Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tại địa phương thực thi các chính sách miễn, giảm, gia hạn, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho DN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chú trọng việc phân tích, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Thực hiện thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT theo kế hoạch được phê duyệt... Tập trung vào những DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, nâng cao chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

Cục Thuế Lao Cai tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Ngành. Tiếp tục kiến nghị với UBND Tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối với các DN còn nợ thuế trây ỳ mà lại thành lập pháp nhân khác, Cục Thuế sẽ thực hiện rà soát và chuyển thông tin sang cơ quan công an để phối hợp quản lý và thu nợ theo quy định; chuyển danh sách các DN bỏ trốn khỏi địa bàn mà còn nợ thuế và còn hóa đơn chưa sử dụng sang cơ quan Công an để phối hợp thu nợ thuế và ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo toàn đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và theo Kế hoạch đã xây dựng đầu năm 2021. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị; cùng với các tổ chức đoàn thể kịp thời động viên giúp đỡ tạo môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy tối đa sở trường, năng lực của mỗi người, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quy hoạch, đề bạt hợp lý.