Cục Thuế Bình Phước làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Việt Dũng

Theo Cục Thuế Bình Phước, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế đã được toàn đơn vị triển khai đẩy mạnh gắn với chất lượng, hiệu quả.

Cán bộ Cục Thuế Bình Phước giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế qua điện thoại.
Cán bộ Cục Thuế Bình Phước giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế qua điện thoại.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự nỗ lực của toàn đơn vị, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, các địa phương, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Thuế Bình Phước đã đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn Tỉnh ước đạt 6.162 tỷ đồng, đạt 96% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 62% dự toán của HĐND Tỉnh và tăng 89% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 dự báo còn gặp nhiều khó khăn trước tình hình do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành tích đạt được của Cục Thuế Bình Phước đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính, ngân sách của địa phương và cơ quan Thuế trên địa bàn. 

Để đạt được thành tích đáng khích lệ trên, Cục Thuế Bình Phước đã trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận chức năng để triển khai xây dựng các giải pháp tăng thu ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hỗ trợ phục hồi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã được triển khai thực hiện. Nổi bật trong số đó là các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bình Phước đã phối hợp thực hiện 12 phóng sự chuyên mục “Thuế và cuộc sống” phát định kỳ hàng tuần và 36 tin thời sự phát trên sóng truyền hình Bình Phước, phát thanh FM, báo in và báo điện tử Bình Phước.

Cục Thuế cũng đã chủ động cung cấp thông tin kịp thời để đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách thuế mới, các hình thức hỗ trợ giao dịch điện tử, giải đáp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bình Phước tổ chức các hội nghị đối thoại diễn ra trong quý I/2021 tại 4 khu vực, với hơn 1.000 doanh nghiệp tham dự. Qua đó, đã trả lời giải đáp các vướng mắc trực tiếp tại hội nghị trên 150 câu hỏi, 33 văn bản trả lời chính sách cho người nộp thuế; 2.000 lượt trả lời trực tiếp tại cơ quan thuế và qua điện thoại liên quan đến vướng mắc của DN trong thực hiện chính sách thuế...

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa ngày càng được đẩy mạnh như kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử... được người nộp thuế và cộng đồng DN đồng tình ủng hộ. Tới đây, Cục Thuế Bình Phước tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2025, kế hoạch của năm 2021 nhằm đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế và tổ chức thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành...

Thời gian qua, công tác quản lý thuế tại Bình Phước tiếp tục cập nhật thực trạng sản xuất kinh doanh của DN, nhất là các DN lớn; tập trung giám sát kê khai thuế của người nộp thuế để khai thác ngay các khoản thuế phát sinh, phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với quy mô, thực tế hoạt động, làm ảnh hưởng đến số thu nộp NSNN.

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế Bình Phước triển khai mới 5 ứng dụng, đặc biệt kết nối thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về Thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai; đồng thời vận hành và hỗ trợ hàng loạt các ứng dụng công nghệ thông tin khác nhằm tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế; giải quyết kịp thời các khó khăn, tạo thuận lợi giúp DN phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế.