Cục Thuế Sơn La: Tiếp tục vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

PV.

(Tài chính) Năm 2013, ngành Thuế Sơn La được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao dự toán phấn đấu thu ngân sách tăng 8,4% so với dự toán pháp lệnh và Tổng cục Thuế cũng giao chỉ tiêu tăng gần 300 tỷ đồng.

 Cục Thuế Sơn La: Tiếp tục vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đôn đốc thu tiền thuế nợ đọng

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Sơn La đã kết hợp nhiều giải pháp chủ động và linh hoạt ngay từ đầu năm nên  tình hình thu ngân sách quý I/2013 trên địa bàn Tỉnh ước đạt 340 tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán quý, bằng 18,89% dự toán năm Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương ước đạt 15% dự toán, tăng 47%; thu từ DN địa phương ước đạt 48% so dự toán, tăng 86%; thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 28,8% dự toán, tăng 76%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 34,7% dự toán, tăng 34% thu khác ngân sách ước đạt 47,7% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tất cả 11/11 huyện, thành phố đều hoàn thành dự toán quý I/2013. 

Bên cạnh đó, Cục Thuế Tỉnh đã thực hiện tư vấn hỗ trợ 594 lượt đối tượng nộp thuế; triển khai 35 lượt tin bài, chương trình tuyên truyền; cấp mới mã số thuế 463 tổ chức cá nhân; giải quyết 21 hồ sơ hoàn thuế với số tiền hoàn 26 tỷ đồng; thực hiện gần 10 cuộc thanh, kiểm tra, tiến hành kiểm tra, giám sát 2.948 lượt hồ sơ khai thuế, qua đó đã đã thực hiện truy thu và phạt là 32 triệu đồng, đôn đốc thu tiền thuế nợ đọng nộp ngân sách nhà nước 311 triệu đồng…

3 giải pháp chính

Những số liệu trên là kết quả cố gắng không ngừng của toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế Sơn La và là tiền đề vững chắc để đơn vị này phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu thu ngân sách năm 2013. Theo đó, Cục Thuế Sơn La sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách được Tổng cục Thuế, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao thành chương trình cụ thể cho từng cấp cơ quan Thuế để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ nhất, yêu cầu tất cả các phòng quản lý, chi cục Thuế tập trung rà soát, thu nợ thuế, kiểm tra quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các hộ kinh doanh khoán thuế, nghỉ kinh doanh trong dịp tết Nguyên Đán để thực hiện điều chỉnh doanh thu, lập bộ khoán ổn định thuế gắn với việc quản lý thu thuế môn bài năm, đảm bảo sát với thực tế sản xuất kinh doanh. Cục Thuế cũng tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong Ngành nhằm tạo ra động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, Cục Thuế đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2013 để thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ công tác thuế. Riêng với cộng đồng DN, xác định những khó khăn vẫn tiếp tục đeo đuổi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, Cục Thuế đã chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin về các thay đổi trong cơ chế, chính sách một cách kịp thời tới người nộp thuế.

Thứ ba, để thiết thực hỗ trợ cho DN, cơ quan Thuế các cấp ở Sơn La đã triển khai kịp thời và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện có hiệu quả Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.  

Cục Thuế Sơn La đặt mục tiêu thu NSNN quý II/2013 đạt tối thiểu 450 tỷ đồng, đưa số luỹ kế thực hiện 6 tháng đạt 790 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán pháp lệnh, bằng 44% dự toán Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao. Đồng thời đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá theo đúng kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, trọng tâm là rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế và triển khai mở rộng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, triển khai dự án nộp thuế điện tử để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế .