Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều sắc thuế có số thu tăng cao

Theo baohaiquan.vn

Nhiều sắc thuế thu nội địa trong thời gian qua tăng cao, kéo tổng thu ngân sách của Cục Thuế TPHCM tăng hơn 14%, nhưng vẫn khó đạt dự toán cả năm 2018 là 268.780 tỷ đồng.

 Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM.
Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM.

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng thu nội địa trong 11 tháng năm 2018 được 236.334 tỷ đồng, đạt 87,93% dự toán năm 2018, tăng 14,12% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 214.313 tỷ đồng, đạt 83,65% dự toán năm 2018, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ dầu thô được 22.021 tỷ đồng, đạt 175,19% dự toán năm 2018, tăng 46,96% so cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, nhiều sắc thuế thu đạt cao so với cùng kỳ. Chẳng hạn, thuế Giá trị gia tăng tăng 15,98%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (11 tháng năm 2017 tăng 7,74% so với cùng kỳ năm 2016; 11 tháng năm 2016 tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2015). Sự tăng trưởng ảnh hưởng chủ yếu từ các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp tăng 15,61% so với cùng kỳ. Chủ yếu do các doanh nghiệp khu vực nhà nước trung ương và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ (lần lượt tăng 37,80% và 29,42%), số thu của 2 khu vực này chiếm 57,04% tổng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là sự tăng trưởng của các doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Á Châu nộp tăng 129,84%; Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM nộp tăng 44,44%; Ngân hàng TMCP Phương Đông nộp tăng 159,41%; Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM nộp tăng 102,89%; Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn nộp tăng 198,64%.

Thuế thu nhập cá nhân tăng 21,77% so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết các khoản thu thuế Thu nhập cá nhân từ các nguồn khác nhau đều tăng khá, riêng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tăng 21,64% so với cùng kỳ, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 75,73%).

Nguyên nhân khiến thuế Thu nhập cá nhân tăng cao, Cục Thuế TPHCM sử dụng hệ thống quản lý thuế tập trung đã nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Ngoài ra, trong những năm gần đây thị trường bất động sản trở nên sôi động, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng tăng đáng kể, dẫn đến số thu từ sắc thuế này tăng mạnh.