Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thu ngân sách đạt 6.144,2 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán năm

PV.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.144,2 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán năm.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu được giao. Ảnh: PTT
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu được giao. Ảnh: PTT

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, thu ngân sách nhà nước 7 tháng qua có những thuận lợi khi nền kinh tế cả nước và địa phương có dấu hiệu phục hồi tích cực. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng, doanh nghiệp đã có sự tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư được đẩy mạnh, xuất khẩu trực tiếp tăng trưởng khá,…

Có 10/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 55% so dự toán); 06/18 khoản có tiến độ thu chậm (dưới 55% so dự toán); 01/18 loại thu không giao dự toán nhưng có phát sinh số thu; 01/18 loại thu không có phát sinh.

Trong đó, thu thuế, phí và thu khác 5.207,6 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán năm, giảm 4,3%. Thu tiền nhà, đất 936,6 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán năm, giảm 23,6% (trong đó thu tiền sử dụng đất 768 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán năm, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2021).

Theo Cục Thuế Bình Thuận, 7 tháng đầu năm 2022, hầu hết các mặt công tác đều được các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện. Các giải pháp được triển khai tốt nhằm chống thất thu, khai thác nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ và một số chính sách khác. Thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực, sắc thuế; dự báo thu ngân sách sát với nguồn thu những tháng cuối năm 2022 để làm cơ triển khai thực hiện xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền những lợi ích của thực hiện hóa đơn điện tử trên website và Cổng thông tin điện tử của Cục...

Từ nay đến cuối năm 2022, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách đề ra. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu tăng cường quản lý thu hiệu quả. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế, kiểm soát tình hình hoạt động của người nộp thuế để thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu được giao...