Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt thu ngân sách 2018

PV

Theo tin từ Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, ước tính đến 30/12 thu ngân sách do đơn vị thực hiện khoảng trên 6.855 tỷ đồng, đạt hơn 104% so với thực hiện năm 2017, trong đó có nhiều khoản thu tăng khá.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt thu ngân sách 2018.
Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt thu ngân sách 2018.

Theo đại diện Cục Thuế Đồng Tháp, có 12/16 chỉ tiêu thu vượt dự toán, như: doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xổ số kiến thiết, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh…

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục thuế đã tăng cường chỉ đạo từ các phòng chức năng, các chi cục tập trung lực lượng, đôn đốc người nộp thuế nộp đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là các khoản thuế phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; của các đoàn thanh tra, kiểm tra…

Về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Đồng Tháp đã tiến hành thanh tra đối với 33 đơn vị; đã ban hành 30 kết luận xử lý vi phạm, với số tiền truy thu và phạt hơn 16,2 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 4,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 6,3 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách đến thời điểm này là hơn 12,4 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác kiểm tra, trong năm cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra tại bàn gần 17.500 hồ sơ khai thuế, trong đó có hơn 17.300 hồ sơ khai thuế được chấp nhận; thực hiện gần 500 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, qua đó đã ban hành 494 quyết định xử lý vi phạm, với số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là hơn 27 tỷ đồng. Để thu đạt dự toán và giảm tỷ lệ nợ thuế, ngành Thuế đã đề ra nhiều giải pháp chống thất thu theo phương châm “Thu đúng, thu đủ”.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Thành Châu cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ theo các quy trình, quy định của Luật Quản lý thuế, đảm bảo phục vụ kịp thời cho người nộp thuế; không để cán bộ, công chức xảy ra vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Ngoài việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, cục thuế cũng thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quyết tâm thu đạt tối thiểu 97% số nợ thuế trên dưới 90 ngày năm 2017 chuyển sang, đảm bảo tổng nợ thuế của đơn vị không quá 5% trên tổng số thu NSNN”.

Được biết, Cục Thuế tỉnh cũng không để nợ mới phát sinh, phải thu giảm nợ cũ và đôn đốc thu các khoản nộp NSNN theo kiến nghị xử lý của Kiểm toán Nhà nước, của các đoàn thanh tra, kiểm tra. Các trường hợp xóa nợ và cưỡng chế nợ phải lập hồ sơ chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; tiếp tục rà soát, đối chiếu số lượng cấp giấy đăng ký kinh doanh với công tác cấp mã số thuế để quản lý thu thuế...