Cục Thuế tỉnh Hậu Giang khuyến khích thuế hồ sơ bằng phương thức điện tử

PV (T/h)

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang khuyến khích người nộp thuế nộp các loại hồ sơ bằng phương thức điện tử, hạn chế tối đa đến giao dịch trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang khuyến khích Người nộp thuế nộp các loại hồ sơ bằng phương thức điện tử. Ảnh Internet
Cục Thuế tỉnh Hậu Giang khuyến khích Người nộp thuế nộp các loại hồ sơ bằng phương thức điện tử. Ảnh Internet

Thực hiện Công văn số 2632/VPUBND-NC ngày 10/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người, giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh cũng như tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang khuyến khích người nộp thuế nộp các loại hồ sơ bằng phương thức điện tử, hạn chế tối đa giao dịch trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể khai và nộp hồ sơ khai thuế trên Hệ thống Thuế điện tử - eTax (địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tính đến nay, tổng số Cục Thuế Hậu Giang đang quản lý là 4.010 mã số thuế, trong đó loại hình doanh nghiệp là 2.721 mã số thuế, còn lại loại hình khác. Có 98,86% người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Số còn lại chưa thực hiện là do một số doanh nghiệp mới phát sinh chưa đăng ký kịp thời. Tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 98,76%, số tờ khai nộp trễ hạn chiếm 0,87%; số tờ khai chưa nộp chiếm 0,37%...

Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký thuế. Thường xuyên đôn đốc và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Tổng Cục Thuế giao.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp đầy đủ, chính xác, nhằm cung cấp các dịch vụ công trong quản lý thuế đạt mức độ 3, mức độ 4. Duy trì, tiếp nhận nâng cấp và vận hành ổn định ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và ứng dụng eTax, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế bằng phương thức điện tử.

Liên quan đến công tác thu ngân sách, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hậu Giang đạt 2.690 tỷ đồng đạt 81,39% dự toán năm, bằng 164,35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu trừ tiền sử dụng đất thu đạt 84,27% dự toán được giao và tăng 75,55% so với cùng kỳ...