Cục Thuế tỉnh Phú Thọ: Tập huấn chính sách thuế mới cho cán bộ thuế

Văn Học

(Tài chính) Để các chính sách thuế mới đi vào cuộc sống, Cục Thuế Phú Thọ luôn xác định, cán bộ thuế phải là người nắm bắt và hiểu sâu sắc nhất các quy định, cơ chế, chính sách thuế của Nhà nước. Do đó, bước vào năm 2014, Cục Thuế Phú Thọ đã tổ chức lớp tập huấn chính sách thuế mới cho cán bộ thuế trong toàn Cục...

Trong hai ngày 18 và 19/2/2014, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới năm 2014 (đợt 1) cho trên 100 cán bộ công chức thuộc Văn phòng Cục và các chi cục thuế huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

Nội dung đợt tập huấn này được Cục Thuế Phú Thọ tập trung vào những nội dung mới của Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ; các nội dung về kiểm tra, thanh tra thuế, quản lý rủi ro; những điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; các nội dung liên quan đến công tác quản lý nợ thuế; một số nội dung hướng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế thu nhập cá nhân...

Với tinh thần nghiêm túc, tập trung nghiên cứu cao, các cán bộ công chức ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các quy định mới về quản lý thuế (như kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, uỷ nhiệm thu thuế); những nội dung mới về chính sách thuế thu nhập cá nhân; công tác quản lý nợ; tranh tra, kiểm tra rủi ro về thuế; xử phạt vi phạm hành chính...

Qua lớp tập huấn, mỗi cán bộ thuế áp dụng vào công việc chuyên môn cụ thể, đảm bảo đúng quy định về pháp luật thuế và các quy định của ngành