Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Tạo niềm tin từ cải cách thủ tục hành chính thuế

Thu Trang

Đứng chân trên địa bàn năng động và phát triển, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện Chiến lược cải cách hành chính thuế, luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách và xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến lần thứ IV (năm 2015)
Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến lần thứ IV (năm 2015)

Cải cách thủ tục hành chính thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (giai đoạn trước năm 2010 và giai đoạn 2011- 2020), tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ về thuế, trong những năm qua, Cục Thuế TP. Đà Nẵng luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình triển khai nhiệm vụ của mình.

Cùng với ngành Thuế cả nước, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã trải qua chặng đường dài thực hiện Chiến lược cải cách hành chính thuế, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý thuế trên địa bàn nhằm vừa đảm bảo nguồn lực tài chính chung, vừa tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế, an tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp nói chung và của Thành phố nói riêng. Những thành công nổi bật của đơn vị gồm:

Thứ nhất, triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND Thành phố, Tổng cục Thuế và qua công tác thực tế trong quá trình giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế, Cục Thuế đã có nhiều kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính đồng thời đã chủ động rút ngắn thời hạn giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Bộ thủ tục hành chính đã được Cục Thuế đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử Thành phố và được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố đã đảm bảo yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính đã công khai. Tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động “3 hơn” (Nhanh hơn - Hợp lý hơn - Thân thiện hơn) do Sở Nội vụ và Thành Đoàn phát động trong giải quyết các thủ tục hành chính, Cục Thuế được UBND TP. Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện giai đoạn 2012 - 2013.

Thứ hai, sớm triển khai thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, sự phối hợp, hỗ trợ của Sở Nội vụ thành phố, Cục Thuế đã triển khai thực hiện đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cục Thuế là một trong các đơn vị đầu tiên trong hệ thống Thuế thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” và đã được báo cáo điển hình công tác tại Hội nghị tổng kết toàn Ngành. Ngoài ra, Cục Thuế đã thực hiện phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an Thành phố để cấp mã số thuế, cấp dấu cho doanh nghiệp ngay tại khâu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo cơ chế “một cửa liên thông”, phối hợp với Sở (Phòng) Tài nguyên Môi trường thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc xác nhận cấp thẻ APEC cho các doanh nghiệp…

Hầu hết công tác tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ được thực hiện thông qua chương trình ứng dụng tin học về quản lý hồ sơ, nhờ vậy, với số lượng công chức không tăng trong điều kiện số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng nhiều, nhưng Cục Thuế đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định đối với hơn 100.000 hồ sơ các loại hàng năm.

Thứ ba, mở rộng hình thức và chú trọng hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế để giúp người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ tự khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Liên tục trong các năm qua, hệ thống thể chế chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung và được ban hành mới, đặc biệt là Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung được ban hành, thể hiện sự cải cách, đổi mới toàn diện trong công tác quản lý và có tác động thay đổi toàn bộ về cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước của người dân, doanh nghiệp. Người nộp thuế thay vì nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế hàng tháng, quý như trước đây, đã chuyển sang việc tự xác định để khai, nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thuế về nghĩa vụ thuế của mình, cũng như tự xác định việc thụ hưởng các ưu đãi mà Luật dành cho mình. Điều này không dễ thực hiện cho người dân và doanh nghiệp do trong thời gian đầu chưa nắm bắt hết tất cả các quy định về thuế.

Vì vậy, thực hiện tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực nhằm tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn, giúp người nộp thuế biết, hiểu, nắm rõ, vận dụng đúng quy định về pháp luật thuế… là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu của Cục Thuế trong suốt thời gian qua: Hàng năm, Cục thuế đã tổ chức từ 10 - 15 đợt tập huấn phổ biến chính sách thuế với khoảng 10.000 lượt người tham dự, tư vấn qua điện thoại 13.000 cuộc gọi điện thoại, hướng dẫn chính sách thuế tự động qua đài (801123) 550 cuộc gọi, tư vấn tại cơ quan thuế 9.000 lượt người, tư vấn bằng văn bản trên 600 lượt yêu cầu, đăng trên 1.017 tin bài về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Thành uỷ; mở chuyên mục “Thuế và cuộc sống” định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu trực tuyến trên báo Công an TP. Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử Thành phố, tổ chức “Tuần lễ đến với người nộp thuế”, “Tuần lễ quyết toán thuế”; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của quận, phường, xã…

Từ những cố gắng đó, đơn vị đã tạo được sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp, xoá bỏ khoảng cách giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, tạo sự thông hiểu, tin tưởng, thực sự là “Người bạn đồng hành” của doanh nghiệp, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước. Liên tục từ 2010 - 2014, Cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Trung ương và Thành phố giao, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần cùng Thành phố đảm bảo tự cân đối ngân sách địa phương và là một trong các địa phương bổ sung ngân sách cho Trung ương.

Thứ tư, Cục Thuế Thành phố đã đổi mới phương thức quản lý, coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người nộp thuế và nội bộ đơn vị.

Thay đổi từ cơ chế quản lý đối tượng nộp thuế sang cơ chế quản lý theo chức năng với mục đích xây dựng ngành Thuế phát triển đồng bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của đội ngũ công chức thuế trong các chức năng độc lập như tuyên truyền hỗ trợ thuế, quản lý kê khai thuế, quản lý nợ thuế, thanh tra thuế… là khẳng định đổi mới thực sự về cơ quan quản lý hành chính công.

Toàn bộ các bước xử lý công việc trong nội bộ đơn vị đều được chuẩn hoá theo các quy trình nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành (như quy trình hoàn thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, đăng ký thuế, kê khai và kế toán thuế, cưỡng chế và thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ thuế, kiểm tra nội bộ thuế…). Với khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày tương đối lớn và quy định chặt chẽ các bước và thời hạn phải hoàn tất từng bước thực hiện công việc về quy trình nghiệp vụ và đã được mặc định trên hệ thống ứng dụng tin học về quản lý hồ sơ, đặt ra yêu cầu phải nâng cao các ứng dụng công nghệ tin học. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã triển khai và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt miễn phí, thực hiện thông suốt các chương trình ứng dụng hỗ trợ trong kê khai thuế theo công nghệ mã vạch 2 chiều, đăng ký mã số thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua online… Tính đến 31/12/2014 có 12.667 đơn vị kê khai thuế qua mạng internet (đạt 99,9%).

Cục Thuế cũng tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố thực hiện thu thuế qua hệ thống ngân hàng và đang triển khai việc nộp thuế điện tử, qua đó giảm thời gian giao dịch của người nộp thuế, giảm bớt sự quá tải tại bộ phận một cửa trong những ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ và đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá trong toàn hệ thống.

Cục Thuế cũng đã tham gia phối hợp thực hiện dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế” triển khai dịch vụ kết nối giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính để thống nhất cơ sở dữ liệu về số thu nộp ngân sách trong hệ thống ngành Tài chính, nhờ vậy rút ngắn thao tác nội bộ, xoá bỏ trùng lắp nhập chứng từ nộp cho cơ quan thuế, hạn chế thất thoát chứng từ luân chuyển giữa cơ quan Thuế và Kho bạc.

Nhiều sáng kiến, cải tiến về tin học các cán bộ của Cục Thuế đã được công nhận cấp Cục và Tổng cục Thuế đã đưa vào ứng dụng và giúp giảm tải công việc của nội bộ đơn vị như: chương trình quản lý thuế nhà đất tại các chi cục thuế, quản lý tiền thuê đất, mặt nước, tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhà và đất… Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ công của Cục Thuế cho thấy Cục Thuế đã nhận được sự đánh giá cáo của cộng đồng doanh nghiệp, công dân: Tỷ lệ rất hài lòng: 90,4%, tỷ lệ hài lòng: 9,6%.

Với những nỗ lực đó, qua các đợt đánh giá, xếp hạng về cải cách hành chính của Thành phố (2010 - 2013), Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã được UBND TP. Đà Nẵng xếp hạng Nhất (riêng năm 2012 xếp hạng Nhì) khối các cơ quan Trung ương và xếp hạng Nhất về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 2013.