Cục Thuế TP. Hà Nội: “Chìa khóa” tăng thu ngân sách từ cải cách thủ tục hành chính

Nhật Nam

(Tài chính) Thời gian qua, Cục thuế TP. Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và coi đây là “chìa khóa” tăng thu ngân sách cho đơn vị. Bởi vậy, kết quả thu ngân sách lũy kế 11 tháng đầu năm 2014 của đơn vị ước đạt 105.403 tỷ đồng, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho NNT. Nguồn: Internet
Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho NNT. Nguồn: Internet
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ, ngành Thuế Thủ đô đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thuế để giảm thời gian thực hiện TTHC thuế của người nộp thuế (NNT), từng bước thực hiện lộ trình cải cách của Ngành.

Cục đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho NNT giao dịch với cơ quan thuế tại “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC” (một cửa). Kiện toàn bộ phận một cửa và bố trí cán bộ thuế có năng lực, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, trình độ chuyên môn tiếp NNT.

NNT được tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và qua điện thoại, tra cứu và trả lời bằng văn bản; cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí của cơ quan thuế cũng như các phần mềm kê khai và tư vấn miễn phí; hộp thư thoại tự động; duy trì hệ thống điện thoại đường dây nóng và chất lượng hỗ trợ NNT ở tất cả các khâu, bộ phận quản lý.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đa dạng; thực hiện mỗi cán bộ thuế là tuyên truyền viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của NNT. Hàng tháng, ngoài 3 chuyên trang: Chính sách thuế với cuộc sống và Thuế Thủ đô, Cục Thuế kết hợp với cơ quan thông tấn tuyên truyền chính sách thuế và chiến lược cải cách TTHC thuế đến NNT. 

Bên cạnh đó, Cục thuế Hà Nội tổ chức các hội nghị tập huấn và đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho DN khi thực hiện chính sách thuế mới; triển khai các dự án hiện đại hóa ngành Thuế nhằm tạo điều kiện cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tính đến tháng 9/2014, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC và các văn bản liên quan cho cán bộ công chức và NNT để tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, Cục Thuế phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền tới đội ngũ báo cáo viên thuộc cấp quận, huyện tuyên truyền chính sách thuế mới và cải cách TTHC thuế đến cộng đồng NNT và nhân dân góp phần đưa chính sách thuế vào cuộc sống.

Năm 2014, Cục đã tuyên truyền 2 đợt chính sách thuế mới với gần 100 lớp cho hơn 2.000 cán bộ công chức và gần 100.000 NNT. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Công thương, chính quyền cấp quận huyện đồng loạt tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên Thành phố về các chính sách thuế mới và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế. Đây là kênh tuyên truyền hiệu quả và sâu rộng, mỗi báo cáo viên là tuyên truyền viên đã vào cuộc cùng ngành thuế tuyên truyền chính sách thuế tới NNT.

Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức nhiều buổi tập huấn để hỗ trợ NNT từ khâu đăng ký cấp chứng thư số đến việc thực hiện thao tác kỹ thuật để nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đúng thời hạn. Đến hết tháng 8/2014, trên địa Hà Nội đã có 105.000 NNT thực hiện kê khai và gửi hồ sơ qua mạng, chiếm 92% số DN hoạt động và chiếm 90% số thu khối DN, tỷ lệ kê khai thuế thành công đạt 95%.

Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2014, số lượng NNT kê khai qua mạng trên địa bàn Thủ đô đạt 95% số DN đang hoạt động. Bên cạnh đó, Cục Thuế thực hiện quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính từ tháng 10/2009 và hết tháng 12/2010 đã triển khai thành công tại 29 địa bàn quận, huyện.

Tin tưởng rằng, với những việc làm cải cách TTHC và hiện đại hóa quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệ vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện công khai minh bạch về thuế, qua đó giảm thời gian kê khai, nộp thuế cho NNT./.