Cục Thuế TP. Hà Nội: Công khai 1.318 doanh nghiệp nợ thuế

PV.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai 133 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 448,351 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có 123 doanh nghiệp nợ 72,963 tỷ đồng thuế, phí và 10 doanh nghiệp nợ 375,388 tỷ đồng các khoản liên quan đến đất.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai nợ của 1.318 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là trên 3,130 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai nợ của 1.318 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là trên 3,130 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Như vậy, với đợt công bố này, từ đầu năm 2017 đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai nợ của 1.318 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là trên 3.130 tỷ đồng. Kết quả thu được sau công khai, đã có 425 doanh nghiệp nộp 227,577 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước (NSNN).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng thuế, từ những tháng đầu năm, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố.

Thêm vào đó, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 1100/BCĐ yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý.

Gần đây nhất, ngày 20/9/2017, UBND TP. Hà Nội đã chủ trì tổ chức buổi họp, làm việc với một số doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lớn trên địa bàn trên cơ sở lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, tình hình nợ của các doanh nghiệp, để từ đó đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan đã quán triệt rõ mục tiêu và nhiệm vụ đến từng lãnh đạo đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ đọng. Trong các tháng cuối năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế; Đôn đốc thu hồi các khoản thu sau kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, kiên quyết thu hồi những khoản nợ thuế lớn, kéo dài vào NSNN....

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế. Bên cạnh việc lắng nghe, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nợ thuế có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ của mình, Cục Thuế TP Hà Nội cũng sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị nợ chây ì, không hợp tác với cơ quan thuế.