Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Tăng thu từ kiểm tra, thanh tra

Theo Tạp chí Thuế

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, hoạt động kiểm tra, thanh tra của đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của thành phố.

 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Tăng thu từ kiểm tra, thanh tra
Kiểm tra hồ sơ DN tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trong 10 tháng năm 2012, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung thanh tra các doanh nghiệp (DN) thường xuyên khai lỗ, giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá. Trong đó tập trung thực hiện chuyên đề thanh tra chống chuyển giá trong hoạt động sản xuất, gia công may mặc; DN nhiều năm chưa được thanh tra; DN có số thuế phát sinh lớn, doanh thu lớn; DN thuộc các ngành, lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, dược phẩm, bất động sản, dầu khí.

Kết quả, trong 10 tháng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra  1.157 hồ sơ, tăng 54% so với cùng kì năm 2011. Số thuế truy thu và phạt đạt 2.209 tỉ đồng, giảm khấu trừ 69 tỉ đồng; giảm lỗ 2.204 tỉ đồng. Tổng số truy thu và phạt đạt 2.650 tỉ đồng, đạt 177% kế hoạch năm 2012, tăng 108% so với cùng kì năm 2011. Tổng số thuế truy thu và phạt đã nộp ngân sách 10 tháng năm 2012 là 660 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, từ đầu năm đến nay đơn vị đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu người nộp thuế một cách hiệu quả trong phân tích hồ sơ thuế để xác định những trọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra giám sát các đoàn thanh tra, kiểm tra thông qua việc tuân thủ các quy trình thanh tra kiểm tra, luật pháp thuế.

Cục Thuế cũng đã thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo tuần, tháng, thông qua đó trực tiếp nắm chắc tình hình thực hiện thanh tra của từng đoàn thanh tra để có những biện pháp đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua trong từng phòng và cả khối thanh tra, thông qua đó, tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các nhóm, đoàn thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Mặt khác, xem xét cụ thể từng trường hợp đối với các nhóm, đoàn thực hiện không đủ hoặc không đúng nội dung kế hoạch  nhằm kịp thời chấn chỉnh và cơ cấu nhân lực hỗ trợ.

Bên cạnh công tác thanh tra, công tác kiểm tra thuế cũng là một trong những hoạt động được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chú trọng vì tỉ lệ DN xử lý truy thu qua kiểm tra chiếm gần 90% trên tổng số DN được kiểm tra. Trong 10 tháng năm 2012, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan Thuế 104.378 hồ sơ kê khai thuế, tăng 46 %; kiểm tra tại DN 8.099 lượt, tăng 80% so với cùng kì  2011.

Kết quả, tổng số thuế kê khai điều chỉnh sau kiểm tra tại cơ quan Thuế và số thuế truy thu qua kiểm tra tại DN là 3.074 tỉ đồng, đạt 123% so kế hoạch năm 2012, tăng 81% so với cùng kì năm 2011, trong đó số thuế truy thu và phạt là 2.334 tỉ đồng. Công tác kiểm tra tại DN của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, số thuế truy thu và phạt qua công tác kiểm tra tại DN của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 2.876 tỉ đồng, tăng 108% so với cùng kì năm trước.

Trong số này, số thuế truy thu và phạt đạt 2.334 tỉ, tăng 76% so với cùng kì 2011, số giảm khấu trừ thuế Giá trọ gia tăng đạt 130 tỉ đồng; số thuế Thu nhập doanh nghiệp tương ứng giảm lỗ 404 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, số thuế truy thu và phạt qua công tác kiểm tra tại DN đã nộp ngân sách Nhà nước của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 836 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kì năm trước.

Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, ngoài việc tăng cường lực lượng, nắm chắc đối tượng nộp thuế, phát hiện kịp thời các đối tượng nộp thuế bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh để xác minh tại trụ sở người nộp thuế, làm thủ tục khoá mã số thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn tiến hành đôn đốc và xử lý các DN không nộp tờ khai thuế kịp thời.

Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, trong đó ưu tiên kiểm tra các đơn vị có số thu nộp lớn, các DN kê khai miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, các DN nhà thầu. Ngoài ra, Cục Thuế cũng đã thực hiện rà soát và lên kế hoạch kiểm tra những đơn vị có số thu nộp giảm trong 10 tháng qua.

Lãnh đạo Cục cũng đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát các hồ sơ chậm trễ, kéo dài và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo 100% các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, số tiền truy thu và tiền phạt trong thời gian quyết định xử lý có hiệu lực thi hành được nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.