Cục Thuế Trà Vinh thu đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh giao

PV (T/h)

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh số thu nội địa 8 tháng đầu năm đạt 3.758.325 triệu đồng, đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh Trà Vinh, tăng 8,2% so với cùng kỳ; tuy nhiên số thu tháng 8 bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Cục Thuế Trà Vinh thu đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh giao. Ảnh minh họa
Cục Thuế Trà Vinh thu đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh giao. Ảnh minh họa

Nhiều nguồn thu đạt thấp

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, thu ngân sách đến hết tháng 8/2021 do ngành Thuế thực hiện ước đạt 3.758.325 triệu đồng, đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh Trà Vinh, tăng 8,2% so với cùng kỳ .

Số thu ở một số sắc thuế giảm mạnh so với kế hoạch tháng và thấp hơn so với bình quân 7 tháng đầu năm như: thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 64,5% và thấp hơn mức bình quân 7 tháng đầu năm khoảng 23.972 triệu đồng; tiền sử dụng đất chỉ đạt 48% và thấp hơn mức bình quân 7 tháng đầu năm khoảng 14.112 triệu đồng.

Đặc biệt, số thu lệ phí trước bạ tháng 8 chỉ thu được 773 triệu đồng chỉ đạt 10,6% ở mức thấp đột biến trong tháng và thấp hơn mức bình quân 7 tháng đầu năm khoảng 11.899 triệu đồng.

Điển hình cho việc không hoàn thành kế hoạch tháng của khu vực DNNN trung ương là do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải không phát sinh số nộp do sản lượng điện bán ra tháng 8 giảm 374,8 triệu kWh so với bình quân 7 tháng đầu năm nên khoản thu từ khu vực này chỉ đạt 5.561 triệu đồng, hụt thu so với kế hoạch là 78.139 triệu đồng dẫn đến kết quả thu 8 tháng đầu năm khu vực này chỉ đạt 57,9% dự toán.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho 501 doanh nghiệp và 03 hộ kinh doanh với số tiền là 79.283 triệu đồng gồm: thuế giá trị gia tăng 59.425 trđồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 18.383 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân 45 triệu đồng; tiền thuê đất 1.430 triệu đồng cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thu.

Tỷ lệ trên cho thấy một số sắc thuế, khu vực đang bị tác động nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 đến thu nội địa của tỉnh trong tháng 8.

Ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 đã làm giảm thu tháng 8 khoảng 352.064 triệu đồng so với bình quân 7 tháng đầu năm và kết quả thu 8 tháng đầu năm tuy có tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn còn những khoản thu, sắc thuế đạt thấp như: thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 3,7%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 20,4%, thu cổ tức lợi nhuận được chia từ phần vốn góp của Nhà nước vào doanh nghiệp đạt 44,6% và nhất là thu từ khu vực DNNN trung ương là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dự toán thu chỉ đạt 57,9%, từ đó sẽ ảnh hưởng lớn khả năng hoàn thành dự toán năm.

Thực hiện giãn cách xã hội làm giảm thu ngân sách

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh dự báo số thu tháng 9, tháng 10 sẽ tiếp tục giảm sâu do kỳ tính thuế tháng 8, tháng 9 được kê khai và nộp lần lượt vào tháng 9, tháng 10, trong khi 02 tháng này thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và sinh hoạt người dân mà còn gây khó khăn lớn cho công tác quản lý thuế.

Cụ thể, công tác thanh tra, kiểm tra thuế gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhất là đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp gần như tạm dừng kể từ ngày 19/7/2021 đến nay. Việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng bị hạn chế bởi thực hiện giãn cách, cơ quan thuế cũng hạn chế số lượng công chức đến làm việc tại cơ quan.

Về công tác thu nợ thuế, 8 tháng đầu năm Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã thực hiện thu hồi nợ đọng đạt 24.489 triệu đồng và mới đạt 35,66% chỉ tiêu thu nợ được giao. Tuy tổng nợ thuế đến thời điểm 31/8/2021 chỉ chiếm 3,68% trên tổng thu, nhưng khoản nợ có khả năng thu còn khá lớn là 81.739 triệu đồng, tăng 19,04% so với thời điểm 31/12/2020.

Số nợ thuế tăng chủ yếu do ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh phải giãn cách xã hội dẫn đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ thuế.