Đã xử lý được 620.700 tỷ đồng nợ xấu tại các tổ chức tín dụng

Minh Hà

Từ năm 2016 đến 31/7/2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 620.700 tỷ đồng nợ xấu. Thông tin này được đề cập tại Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá về việc cơ cấu lại các TCTD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được 91.401 tỷ đồng, bằng khoảng 60% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế.

Tính đến 31/7/2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD ở mức 1,92%, cao hơn so với mức 1,63% vào cuối năm 2019, nhưng vẫn được duy trì, kiểm soát dưới 3%. Tuy nhiên, diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 đặt ra những thách thức cho các TCTD trong thực hiện nhiệm vụ duy trì nợ xấu dưới 3%.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các TCTD đã xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo; tình trạng cổ đông, nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng về cơ bản được kiểm soát.

Đáng chú ý, từ 2017 - 2019, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước đã tích cực thoái vốn tại doanh nghiệp, tổ chức khác không phải là TCTD, thu về số tiền là 2.235,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cơ cấu lại các TCTD vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ cơ cấu lại một số TCTD phi ngân hàng có chủ sở hữu, cổ đông lớn là tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn chậm; thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu còn hạn chế, do chưa có thị trường mua bán nợ thật sự chuyên nghiệp…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Chính phủ đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các TCTD cung ứng.

Ngoài các mục tiêu trên, Chính phủ cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn tới phấn đấu có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong Top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á; phấn đấu từ 3- 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài…