Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc: Dấu ấn mới của chặng đường 20 năm

Đỗ Hải

Ngày 9/4/2010, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc, đồng thời kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Câu lạc bộ. Đại hội đã tổng kết lại chặng đường 20 năm xây dựng, trưởng thành cùng những đóng góp của Câu lạc bộ nói riêng, Hội Kế toán và Kiểm toán nói chung đối với sự nghiệp và công tác tài chính Việt Nam...

Chính thức thành lập vào tháng 6/1989, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam) đã ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh những đóng góp tích cực cho hệ thống tài chính và sự phát triển của cộng đồng DN, Câu lạc bộ đã tích cực thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, cập nhật kịp thời chế độ, chính sách tài chính, đồng thời chuyển tải những đóng góp của các thành viên với cơ quan chức năng trong việc cải cách nghiệp vụ kế toán, xây dựng Luật Kế toán và phát triển hệ thống kiểm toán độc lập nhằm hướng đến xây dựng một nền tài chính phát triển, minh bạch, hội nhập...

Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, với khởi điểm là 155 hội viên, đến nay Câu lạc bộ đã quy tụ được 513 hội viên thuộc các DN, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý trên cả nước tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ không những giữ vai trò quan trọng, góp phần giúp DN phát triển mạnh, bắt kịp với nhu cầu hội nhập, mà còn nỗ lực nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Cùng với sự lớn mạnh của các DN, tập đoàn kinh tế, đội ngũ kế toán trưởng đã giữ vững đạo đức nghề nghiệp và đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của DN. Đóng góp tích cực trong việc tham gia cải cách kế toán, xây dựng Luật Kế toán năm 2003, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển hệ thống kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ...

Với Đại hội nhiệm kỳ V (2010-2014) lần này, hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Ngoài việc nâng cao chất lượng của Câu lạc bộ theo nguyên tắc tự nguyện, đủ tiêu chuẩn và hoạt động thực sự, hội sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ kế toán trưởng chuyên nghiệp trong các DN nhỏ và vừa, DN tư nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp. Các kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ sẽ được tổ chức mỗi năm 2 kỳ, nhằm cập nhật chính sách mới đến hội viên; tổng hợp nguyện vọng của hội viên về chính sách, chế độ để báo cáo cơ quan quản lý. Một trong những vấn đề được đặc biệt coi trọng trong nhiệm kỳ này của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam là tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên. Cùng với việc biểu dương kịp thời những tấm gương kế toán kiểm toán tiêu biểu, hội cũng nêu rõ các hành vi tiêu cực trong việc quản lý tài chính nhằm cổ vũ các hội viên giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Sau 20 năm hoạt động, có thể khẳng định, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc nói riêng và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững chắc; hoạt động của Hội đã thực hiện tốt mục tiêu vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của đất nước, được xã hội thừa nhận, được các tổ chức nghề nghiệp khu vực và thế giới ngày càng tín nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và công cuộc hội nhập với khu vực và thế giới. Bên cạnh những kết quả và thành tựu đã đạt được, trong quá trình xây dựng và phát triển Hội, vẫn còn một số tồn tại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể, đó là những hạn chế và tồn tại trong việc tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của Hội nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; là những yếu kém và tồn tại trong việc xây dựng và phát triển tổ chức và quản lý hội viên, trong việc tổ chức sinh hoạt hội và đáp ứng các quyền lợi của hội viên. Đó là những yếu kém và tồn tại trong giai đoạn đầu, tiếp nhận và triển khai thực hiện chức năng quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán được Nhà nước chuyển giao, trong việc tổ chức hoạt động nghề nghiệp và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Hội… Những yếu kém và tồn tại nêu trên đã được Hội nhận diện, phân tích và tìm ra các giải pháp từng bước được khắc phục.

Cũng trong 20 năm qua, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam luôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ có hiệu quả của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ vô tư của các ngành, các cấp, các địa phương, DN cũng như đông đảo đội ngũ những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước. Sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ đó là nguồn động viên cổ vũ lớn lao và là nhân tố quan trọng giúp cho hoạt động của Hội thành công về nhiều mặt.